Meer informatie over de medische vervolgopleiding Verzekeringsgeneeskunde?

  • Klik hier voor informatie over de opleiding tot verzekeringsarts.
  • Bent u werkzaam bij UWV. Dan kunt u de interne BOVG opleiding volgen.
  • Klik hier voor opleiding en registratie SGRC van de KNMG.

Relevante documenten voor opleiding:

Doelen commissie Opleiding NVVG/GAV:

  • het ontwikkelen en borgen van het kader van een kwalitatief goede opleiding tot verzekeringsarts.
  • het onderhouden van contacten met de verschillende partners op dit terrein.

Activiteiten:

  • stelt het beroepsprofiel (inclusief Kritische BeoordelingsActiviteiten (KBA) voor de verzekeringsarts vast;
  • stelt het Landelijke OpleidingsPlan (LOP) voor de Medische Vervolgopleiding Verzekeringsgeneeskunde vast;
  • neemt 3 x per jaar deel aan de onderwijscommissie van de NSPOH;
  • neemt deel aan de activiteiten en projecten op dit gebied binnen het KNMG verband, zoals activiteiten rond het project modernisering medisch vervolg onderwijs.

Lopende projecten:

In het kader van het project Medisch Vervolgonderwijs wordt het handboek Opleidingen Sociale Geneeskunde geactualiseerd en bijgesteld, in opdracht van KAMG, NVAB en NVVG.
Het voorlopig eindproduct daarvan is het KOERS dat in concept is vastgesteld.
Daarnaast is een intern, cyclisch kwaliteitssysteem ontwikkeld voor de opleidingen tot sociaal geneeskundige. Het is een zelfevaluatie van de kwaliteit van opleidingen in de sociale geneeskunde. Dit systeem is beschreven in het Kwaliteitskader, behorende bij het rapport KOERS.
Of deze interne kwaliteitscyclus werkt zoals gedacht, moet blijken uit een toets aan de praktijk met behulp van pilots. Deze pilots worden in de zomer en het najaar van 2015 uitgevoerd, waarna aanpassingen plaatsvinden en een implementatietraject kan starten. Alle genoemde documenten treft u onderstaand aan.

 

Klik hier voor samenstelling commissie opleiding en registratie.

 

Beroepenfilm verzekeringsgeneeskunde