Meer informatie over de medische vervolgopleiding Verzekeringsgeneeskunde?

 • Klik hier voor informatie over de opleiding tot verzekeringsarts.
 • Bent u werkzaam bij UWV. Dan kunt u de interne BOVG opleiding volgen.
 • Klik hier voor opleiding en registratie SGRC van de KNMG.

Relevante documenten voor opleiding:

 • Kritische BeroepsActiviteiten Verzekeringsgeneeskunde. Klik hier voor de KBA
 • Competenties Verzekeringsgeneeskunde. Klik hier voor competenties.
 • Kaderbesluit
 • Handboek Sociale Geneeskunde

 

Kennisgeving instemming Besluiten individualisering opleidingsduur 23 april 2014

 

De commissie Opleiding van de NVVG werkt nauw samen met de GAV. De doelstelling van de commissie is:

 • het ontwikkelen en borgen van het kader van een kwalitatief goede opleiding tot verzekeringsarts.
 • het onderhouden van contacten met de verschillende partners op dit terrein.

Activiteiten:

 • stelt het beroepsprofiel (inclusief Kritische BeoordelingsActiviteiten (KBA) voor de verzekeringsarts vast;
 • stelt het opleidingsplan voor de Medische Vervolgopleiding Verzekeringsgeneeskunde vast;
 • neemt 3 x per jaar deel aan de onderwijscommissie van de NSPOH;
 • neemt deel aan de activiteiten en projecten op dit gebied binnen het KNMG verband, zoals activiteiten rond het project modernisering medisch vervolg onderwijs.

Extra informatie:

 

De website van het College Geneeskundige Specialismen (CGS) is aangepast. Het CGS wil meer zichtbaar zijn naar het veld. Daarnaast wil het CGS toegankelijk en transparant zijn. Het vernieuwen van de website is een uitwerking van deze wensen. Mede naar aanleiding van vragen uit het veld over de werkwijze van het college zijn de volgende rubrieken opgenomen.
- Er is een overzicht van actuele thema’s en de voortgang op deze dossiers.
- De leden van het CGS worden gepresenteerd en van een aantal leden vindt u een interview.
- In het nieuwsoverzicht staan recente artikelen aangaande de medische vervolgopleiding en de regelgeving.
- Er staat een door de vereniging te volgen stappenplan bij het ontwerpen en veranderen van regelgeving.

 Bekijk het onderdeel van het CGS op de website van de KNMG http://knmg.artsennet.nl/Opleiding-en-Registratie/CGS-1.htm

Lopende projecten:

EVC pilotproject is voorlopig afgesloten.

Klik hier voor samenstelling commissie opleiding en registratie.

 

Beroepenfilm verzekeringsgeneeskunde