Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap

EUMASS

EUMASS Council Meeting - EUMASS Congres

De Council Meetings van EUMASS vinden doorgaans 3 keer per jaar plaats (1 keer in Brussel/Leuven en 2 keer per jaar elders in Europa). Bestuurslid Annette de Wind is onze Nederlandse vertegenwoordiging in de Council Meeting. Om het andere jaar organiseert EUMASS het EUMASS congres.

Verslagen:

EUMASS Congres te Ljubljana dd 9-11 Juni 2016

Op donderdag vond overleg plaats tussen de Executive Board (het dagelijks bestuur van EUMASS) en het Sloveense Organisatie Comité over allerhande praktische zaken rondom de organisatie van het EUMASS Congres dat van 9 t/m 11 juni 2016 in Ljubljana zal plaats vinden. Het eerste deel van de vergadering was een Skype meeting, waaraan ook de web designer van de EUMASS website deelnam. Hij ontwerpt niet alleen de nieuwe website van EUMASS (www.eumass.eu), maar hij levert ook een aantal modules voor de Sloveense congres website (www.eumassslovenia.com).

Via www.eumass.eu kunt u, middels de tab “Congress” en “abstract submission” abstracts indienen. U dient zich daartoe eenmalig te registreren, opdat de organisatie over contact gegevens van u beschikt. Het betreft dus nog niet de registratie voor congres deelname, want die start pas half december 2015.

U kunt tot 1 oktober 2015 abstracts indienen, dan wel wijzigen. Van elke presentator van een abstract wordt een zogenaamd Conflict of Interest formulier gevraagd. Deze formulieren kunnen van de website gedownload, ingevuld, ondertekend en vervolgens weer ge-upload worden. Dat klinkt misschien wat omslachtig, maar het Europese accreditatie bureau verlangt een ondertekend formulier. er kunnen abstract over allerhande verzekeringsgeneeskundige onderwerpen worden ingediend, zowel op het vlak van wetenschappelijk onderzoek als best practice.

Op vrijdag 5 juni was er ’s morgens een bijeenkomst van de zogenaamde Babylon werkgroep. Deze werkgroep heeft in eerste instantie een woordenlijst opgesteld van veel gebruikte termen binnen de verzekeringsgeneeskunde. Deze termen zijn vervolgens in het Engels gedefinieerd, waarna de termenlijst onlangs in het Frans is vertaald. Daarbij is men tegen een aantal praktische problemen aangelopen, die nopen tot een herziening van de oorspronkelijke Engelse lijst. Zodra de herziene lijst klaar is, zal hij naar alle vertegenwoordigers worden gestuurd, voor vertaling in de verschillende talen.

’s Middags vond gewoonte getrouw het wetenschappelijke programma plaats, dat ditmaal door de Tsjechen werd ingevuld. Na een kijkje genomen te hebben in het immense archief van de Tsjechische uitkeringsinstantie, werd ingegaan op de werkwijze bij de diverse beoordelingen in Tsjechië. FOTO (archief)

Op 6 Juni vond de Council meeting plaats, waarin allerhande zaken van huishoudelijke aard aan de orde kwamen.

EUMASS Congres te Stockholm dd 11-13 september 2014

Van 11-13 September 2014 heeft het XXe EUMASS Congres in het nog ’s zomerse Stockholm plaatsgevonden.

EUMASS Congres te Italië dd 14-16 juni 2012

Van 14-16 Juni jl. was Italië gastland van het XIXe EUMASS/UEMASS congres.

XIXe EUMASS Congres
Sluiten
X Zoek