KOERS geactualiseerd en geaccordeerd

dinsdag 24 november 2020

Het vernieuwde document KOERS ( kwaliteitsvisie opleidingen en raamplan sociale geneeskunde) is inmiddels geaccordeerd door de betrokken wetenschappelijke verenigingen. Dit document is aangepast naar het nieuwe kaderbesluit en beschrijft de visie op ...

Deel dit via:
Lees meer

Toekomstige werkwijzen in de verzekeringsgeneeskunde

dinsdag 3 november 2020

Visiedocument vanuit NVVG en GAV, publieke en private sector. Het advies van de werkgroep Toekomst is aan de besturen van NVVG/GAV voorgelegd. Zoals ook aangegeven in de najaarsledenvergadering van de NVVG zullen, in het kader van de gesprekken met...

Deel dit via:
Lees meer

Update EUMASS activiteiten

vrijdag 16 oktober 2020

Op 18 september jl. vond de Council meeting digitaal plaats. Er is uiteraard stil gestaan bij de COVID-19 pandemie: België, Estland, Nederland, Noorwegen, Roemenië, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk beschreven, al dan niet ondersteund...

Deel dit via:
Lees meer

Kwaliteitstafel Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde luidt noodklok

vrijdag 2 oktober 2020

Werkenden die nóg langer moeten wachten op begeleiding en beoordeling, meer en langer ziekteverzuim, grotere zorgconsumptie en uitval uit het arbeidsproces. Deze concrete gevolgen voorzien partijen uit het veld, verenigd in de ‘Kwaliteitstafel...

Deel dit via:
Lees meer

De VG dagen van 2020 gaan door!

vrijdag 2 oktober 2020

Beste NVVG leden, De VG dagen van 2020 gaan door! Op maandag 5 oktober 2020 om 12.00 uur start de inschrijving voor het VG-congres 1.5. Er zijn slechts twee keuzen mogelijk. Ten eerste deelname aan het congres in het van der Valk Hotel te Almere. De ...

Deel dit via:
Lees meer

Werkgroep Toekomst Verzekeringsarts

maandag 17 augustus 2020

NVVG en GAV hebben in mei een gezamenlijke opdracht aan een werkgroep voorgezeten door N.H.Th. Croon (NVVG, GAV). Leden van de werkgroep zijn Annette de Wind (NVVG), Dorette Franx (NVVG), Chantal Gielen (NVVG) en Elsbeth Mattern (GAV). De opdracht is...

Deel dit via:
Lees meer

ZIVVER mail

donderdag 2 juli 2020

NVVG leden, werkzaam bij UWV, kunnen gebruik maken van ZIVVER om mailberichten extra te beveiligen indien deze vertrouwelijke patiëntgegevens bevatten. Vriendelijk verzoek om mails naar de Wetenschappelijke Vereniging, die geen privacy gevoelige...

Deel dit via:
Lees meer

Update kennisagenda Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde (2)

dinsdag 16 juni 2020

Voor het eerst in het bestaan van het vak hebben bedrijfs- en verzekeringsartsen de gelegenheid om een eigen kennisagenda op te stellen. Hier werd op 1 mei 2019 een start mee gemaakt. Het doel van de kennisagenda is om kennis- en...

Deel dit via:
Lees meer

Gerechtelijk deskundige

maandag 15 juni 2020

Onze vereniging is door het bestuur van Landelijk Register van Gerechtelijk Deskundigen (LRGD) aangemerkt als een zelfstandig kwalificerende beroepsorganisatie. Dit houdt in dat onze leden, indien wordt voldaan aan de overige vereisten voor...

Deel dit via:
Lees meer

GAV, NOVAG, NVVG en VAV passen advies spreekuurcontacten aan

maandag 18 mei 2020

Naar aanleiding van de versoepelde maatregelen rondom COVID-19 hebben de beroepsverenigingen van de verzekeringsartsen besloten om, conform de advisering met betrekking tot de zogenaamde contactberoepen, hun advies met betrekking tot...

Deel dit via:
Lees meer
Laad meer