Handreiking taakdelegatie

woensdag 25 mei 2022

De commissie Taakdelegatie NVVG is gedurende drie maanden na voltooien van de Handreiking Taakdelegatie (6 april 2022) beschikbaar om een antwoord te geven op eventuele vragen over de uitleg van de Handreiking. Als u hiervan gebruik wilt maken, wilt ...

Deel dit via:
Lees meer

Handreiking Taakdelegatie Publiek Domein

donderdag 21 april 2022

De werkgroep Taakdelegatie heeft in de NVVG voorjaarsledenvergadering van 7 april jl. de Handreiking Taakdelegatie Publiek Domein, bij monde van Nico Croon, gepresenteerd. De werkgroep Taakdelegatie heeft in een zorgvuldig ontwikkelproces met een...

Deel dit via:
Lees meer

Terugblik voorjaarsledenvergadering NVVG

donderdag 21 april 2022

Op 7 april 2022 vond de NVVG Voorjaarsledenvergadering plaats met aansluitend het wetenschappelijk programma over “Duaal leiderschap; beter samen en samen beter”. De bijeenkomst vond vanwege de COVID-19 pandemie helaas nog digitaal plaats. De NVVG...

Deel dit via:
Lees meer

Tijdschrift TBV

dinsdag 19 april 2022

In de NVVG voorjaarsledenvergadering van 7 april 2022 is besloten de TBV abonnementskosten standaard onder te brengen bij de contributiefactuur, in navolging van deze werkwijze bij de NVAB. De NVVG biedt een vrijstellingsmogelijkheid voor betaling...

Deel dit via:
Lees meer

Regels, processen en documenten omtrent de “nieuwe” erkenningsprocedure van een opleidingsinstelling of opleidingsinstituut.

maandag 21 februari 2022

In 2020 is door de KNMG een startsignaal gegeven om de kwaliteitscyclus te starten bij de opleidingsinstellingen en -instituten. Deze cyclus staat los van de “oude visitaties” die voor sommige opleidingsinstellingen en -instituten nog gelden. De twee...

Deel dit via:
Lees meer

Oproep inzendingen voor Talma Penning 2022

maandag 21 februari 2022

De Talma-jury herinnert eenieder aan de mogelijkheid om een publicatie in te zenden voor de Talma Penning 2022. De Talmaprijs bestaat uit een fraaie penning en een geldbedrag. Auteurs van publicaties (dissertaties, artikelen, scripties in het kader...

Deel dit via:
Lees meer

Medische scholing in één oogopslag

maandag 21 februari 2022

Zoals eerder al gecommuniceerd zijn de NVVG en Medischescholing.nl een samenwerking aangegaan. Hopelijk hebben velen inmiddels een (gratis) account aangemaakt. Op de website van Medischescholing.nl vindt je alle beschikbare geaccrediteerde scholing...

Deel dit via:
Lees meer

NVVG Voorjaarsledenvergadering met wetenschappelijk programma

woensdag 2 februari 2022

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde nodigt u van harte uit voor haar digitale Voorjaarsledenvergadering op donderdag 7 april 2022 vanaf 10.15 uur. Wij stellen uw aanwezigheid bijzonder op prijs! Nadrukkelijk nodigen...

Deel dit via:
Lees meer

Nederlandse richtlijn ME/CVS

donderdag 6 januari 2022

Organisaties willen samen Nederlandse richtlijn ME/CVS ontwikkelen De organisaties die betrokken zijn bij de richtlijn ME/CVS hebben het Zorginstituut gevraagd om uitstel van de deadline tot 1 maart 2023. Passende zorg In december 2020 heeft...

Deel dit via:
Lees meer

Meer weten over de BAR? Lees de FAQ’s

donderdag 16 december 2021

In mei 2021 is de eerste versie van het instrument voor Beschrijving van Arbeidsbelastbaarheid en Re-integratie (BAR) gelanceerd. Misschien heb je er al een blik op geworpen, of sta je te popelen om het gebruiken. Maar wat is het BAR-instrument nu...

Deel dit via:
Lees meer