Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap

Lopende projecten

In het kader van het project Medisch Vervolgonderwijs wordt het handboek Opleidingen Sociale Geneeskunde geactualiseerd en bijgesteld, in opdracht van KAMG, NVAB en NVVG. Het voorlopig eindproduct daarvan is het KOERS dat in concept is vastgesteld.

Daarnaast is een intern, cyclisch kwaliteitssysteem ontwikkeld voor de opleidingen tot sociaal geneeskundige. Het is een zelfevaluatie van de kwaliteit van opleidingen in de sociale geneeskunde. Dit systeem is beschreven in het Kwaliteitskader, behorende bij het rapport KOERS. Of deze interne kwaliteitscyclus werkt zoals gedacht, moet blijken uit een toets aan de praktijk met behulp van pilots. Deze pilots worden in de zomer en het najaar van 2015 uitgevoerd, waarna aanpassingen plaatsvinden en een implementatietraject kan starten. Alle genoemde documenten treft u onderstaand aan.

Landelijk OpleidingsPlan
Op 8 februari 2017 heeft het CGS ingestemd met het Landelijk OpleidingsPlan Verzekeringsgeneeskunde.
Inwerkingtreding Landelijk OpleidingsPlan Verzekeringsgeneeskunde – 1 januari 2018.

Landelijk Professionaliseringsplan Praktijkopleiders
Op 23 oktober 2017 is het Landelijk Professionaliseringsplan Praktijkopleiders bestuurlijk vastgesteld door KAMG, NVVG/GAV.
Inwerkingtreding Landelijk Professionaliseringsplan Praktijkopleiders – 1 januari 2018.

Sluiten
X Zoek