Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
next
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

Oproep NVVG afgevaardigde Federatieve Werkgroep Preventie en Gezondheidsbevordering

maandag 13 februari 2017 - dinsdag 13 februari 2018

De KNMG stelt conform het door het federatiebestuur in juni 2015 vastgestelde document ‘Preventie en gezondheidsbevordering. Een beroepsgroep overstijgende aanpak’ een federatieve werkgroep Preventie & Gezondheidsbevordering (KNMG werkgroep P&G) in. Het document is geschreven op hoofdlijnen. Het biedt de kaders waarin de KNMG haar taak op het gebied van preventie en gezondheidsbevordering uitvoert. Algemeen doel van het document is om binnen de artsenfederatie KNMG een gezamenlijk, breed gedragen beleid uit te voeren op het gebied van preventie & gezondheidsbevordering waarbij samenwerking, afstemming en multidisciplinair denken de uitgangspunten zijn. De federatieve werkgroep P&G ondersteunt de KNMG bij die doelstelling.

Taken van de federatieve werkgroep P&G zijn:

  • Het beschikbaar stellen van kennis en materiaal op het gebied van preventie en gezondheidsbevordering.
  • Het dienen als klankbord voor de medewerkers van de afdeling Beleid & Advies van de KNMG op het gebied van preventie.
  • Het aanbrengen van prioritering in uit te voeren activiteiten.
  • Het geven van gevraagde en ongevraagde adviezen op het uitvoeren van activiteiten.
  • Inputgeven op documenten die ontwikkeld worden door de afdeling Beleid & Advies.
  • Nieuwe activiteiten voor te stellen.
  • De eigen achterban en netwerk informeren over activiteiten en standpunten op het gebied van preventie en gezondheidsbevordering.

Het eerste aanspreekpunt van de KNMG werkgroep P&G is de afdeling Beleid en Advies van de KNMG.

De federatieve werkgroep P&G komt minimaal tweemaal per jaar bij elkaar (of vaker als dat nodig wordt geacht) en wordt secretarieel ondersteund door de KNMG. Tussentijds kan ook overleg plaatsvinden of advies gevraagd worden via de (groeps)e-mail.

Ben je geinteresseerd om namens de NVVG afgevaardigd te worden voor deze werkgroep? Meld je dan aan via het NVVG Secretariaat.

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten