Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
next
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

Uitnodiging deelname projectgroep NVAB Richtlijn Gezondheidseffecten van Nachtwerk

maandag 8 oktober 2018 - zaterdag 20 oktober 2018

Verzekeringsarts gevraagd als afvaardigde in de projectgroep

De NVAB is gestart met de ontwikkeling van de Richtlijn Gezondheidseffecten van Nachtwerk en zou het zeer op prijs stellen als vanuit de NVVG een verzekeringsarts deelneemt aan de projectgroep.Richtlijnontwikkeling op het gebied van nachtwerk is dringend nodig. Medici, ook bedrijfsartsen, beschikken vaak over onvoldoende kennis over de gevolgen van nachtwerk, en preventieve interventies. Directe aanleiding voor de ontwikkeling van deze richtlijn is het verschijnen van rapporten van de Gezondheidsraad over de gezondheidsrisico's door nachtwerk. Deze laten zien dat nachtwerk leidt tot een verhoogd risico op diabetes, hart- en vaatziekten en slaapstoornissen.
De richtlijn wordt ontwikkeld door een kerngroep en een brede projectgroep.

De kerngroep voert de knelpuntenanalyse uit, doet een voorstel voor uitgangsvragen en verzorgt de epidemiologische en praktische uitwerking van het project. De kerngroep bestaat uit prof Tjabe Smid, arbeidshygiƫnist, prof Carel Hulshof, bedrijfsarts en coƶrdinator richtlijnontwikkeling, en dr Teddy Oosterhuis, epidemioloog. De projectgroep heeft als taken:

- beoordelen (en aanvullen) van de knelpuntanalyse;
- beoordelen (en aanvullen) en accorderen van de uitgangsvragen;
- beoordelen (en aanvullen) en accorderen van concrete aanbevelingen o.b.v. de door de kerngroep opgestelde evidence-rapporten en overige overwegingen;
- beoordelen van de conceptteksten van de richtlijn.

De projectgroep bestaat naar verwachting uit: een bedrijfsarts (NVAB), een verzekeringsarts (NVVG), een huisarts (NHG), een internist, (NIV) een cardioloog (NVVC), een arboverpleegkundige (V&VN), een onderzoeker met expertisegebied nachtwerk, een werknemersvertegenwoordiger en een werkgeversvertegenwoordiger.

Naar schatting zal de projectgroep vijfmaal bijeenkomen (2-3 uur per keer). De eerste bijeenkomst is donderdag 8 november of dinsdag 13 november van 17:00-19:00 uur, bij de NVAB in Utrecht. De overige bijeenkomsten worden in onderling overleg vastgesteld. Voor plenaire bijeenkomsten van de projectgroep is een vacatievergoeding beschikbaar (200 euro, dit is inclusief reiskostenvergoeding). Ter informatie: de richtlijn moet eind 2019 gereed zijn.

Aanmelden, uiterlijk 20 oktober a.s., via: secretariaat@nvvg.nl

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten