Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
next
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap

Afgevaardigde namens de NVVG voor de Kamer Sociale Geneeskunde Capaciteitsorgaan

donderdag 3 december 2020

De volledige naam van dit orgaan luidt: “Stichting Capaciteitsorgaan voor (vervolg)opleidingen van professionals in de zorg”. Dit orgaan is opgericht in het voorjaar van 1999 door een groot aantal veldpartijen uit de zorg en wordt gesubsidieerd door VWS. De statutaire doelen zijn:

  • Het op grond van, onder meer, de te verwachten zorgbehoefte opstellen van ramingen met betrekking tot de toekomstige benodigde capaciteit aan professionals in de zorg;
  • Advisering en informatievoorziening voor de zorgsector en overheid met betrekking tot de behoefte aan en de capaciteit van de hiermee gepaard gaande instroom in opleidingen en vervolgopleidingen.

Geleidelijk heeft er op verzoek van veldpartijen en VWS enige taakuitbreiding plaats gevonden in de vorm van het maken van ramingen voor enkele andere, aan geneeskundige specialismen aanverwante, opleidingen.

De NVVG heeft een afgevaardigde in het Algemeen Bestuur, in de persoon van Leo van der Beek. Voor de organisatie van beroepsbeoefenaars in de Kamer Sociale Geneeskunde is de NVVG op zoek naar een nieuwe afgevaardigde. Lees meer in het competentieprofiel.
De Kamer Sociale Geneeskunde houdt 3 à 4 vergaderingen per jaar, fysiek dan wel digitaal. Er is vacatievergoeding per aanwezigheid beschikbaar en kilometervergoeding.

Geïnteresseerd? Meld je aan via het NVVG Secretariaat.

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten