Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
next
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

Lid Auditcommissie KNMG namens Cluster 3

donderdag 15 september 2022

NVVG, NVAB en KAMG zijn op zoek naar een lid voor de Auditcommissie KNMG namens Cluster 3.

Een lid van de Auditcommissie is aangesloten bij een federatiepartner en heeft, bij voorkeur, affiniteit met en relevante kennis van en ervaring op financieel en/of bedrijfsmatig terrein.

Meer informatie over de samenstelling van de Auditcommissie treft u aan in artikel 1 van het Reglement Auditcommissie.

Taken en bevoegdheden van de Auditcommissie in het kort.

1. De Auditcommissie is ten behoeve van de Algemene Vergadering in het bijzonder belast met:
(a) het toezicht op het Federatiebestuur en de algemeen directeur op het gebied van financieel beheer.
(b) het uitbrengen van advies aan de Algemene Vergadering ten behoeve van de benoeming van de externe accountant door de Algemene Vergadering;
(c) het voorbereiden van de vergadering van de Algemene Vergadering waarin de jaarrekening en de begroting van de KNMG aan de orde zijn;
(d) de Auditcommissie vervult tevens de taak van remuneratiecommissie.

Tijdsinvestering en vergoeding

In beginsel vergadert de Auditcommissie tweemaal per jaar. Deze vergaderingen duren gemiddeld 2,5 uur en vragen eenzelfde tijdsinvestering aan voorbereiding.

Er staat een vacatievergoeding tegenover het lidmaatschap van de Auditcommissie. De vacatievergoeding bedraagt € 228,= (2022) per lid van de Auditcommissie, per vergadering.

Geïnteresseerd? U kunt reageren naar: secretariaat@nvvg.nl

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten