• NVVG

    De verzekeringsgeneeskunde staat voor de bevordering van participatie:
    "meedoen in de samenleving naar ieders mogelijkheden"
  • NVVG

    De verzekeringsgeneeskunde staat voor het juist en rechtmatig beoordelen van de claimklacht(en) en een goed risicomanagement

Op instignatie van de NVVG commissie Ethiek heeft het bestuur een brief gestuurd aan UWV-SMZ om de zorg van de NVVG te uiten over de kwaliteit dienstverlening van herbeoordelingen. Lees hier de volledige brief van de NVVG. En de reactie van het UWV.

De Talmaprijs werd weer voor het eerst tijdens de NVVG najaarsledenvergadering op donderdag
15 oktober 2015 uitgereikt. Viona Lapré Utama, arts in opleiding in de medische vervolgopleiding verzekeringsgeneeskunde, kreeg de prijs. Haar artikel had de titel: "Mag het een onsje meer zijn? De kans op arbeidsongeschiktheid bij zelfstandig ondernemers met overgewicht".
De Talma penning kreeg zij uitgereikt door Dr. Murat Gök, voorzitter van de beoordelingscommissie. En aansluitend gaf zij een presentatie van haar artikel.
Dit jaar zal de Talmaprijs opnieuw uitgereikt worden. De prijs is bedoeld voor verzekeringsartsen in opleiding of die afgelopen jaar zijn afgestudeerd. Collega’s die nieuw zijn in het vak zijn ook welkom, bv. ANIOS. Het ingezonden onderzoek richt zich op de verzekeringsgeneeskunde, verzekeringsgeneeskundige praktijk en/of particuliere verzekeringszaken.
Het Talma-reglement is bij het secretariaat NVVG op te vragen.
De deadline voor inzenden is 1 juli 2016.

Het NVVG bestuur nodigt u van harte uit voor haar voorjaarsledenvergadering met aansluitend wetenschappelijk programma.
Aanmelden graag met uw naam en BIG nummer, via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Datum: donderdag 7 april 2016
Locatie: Hotel Houten - Hoofdveste 25, Houten
Aanvangstijd ledenvergadering: 14.30 uur, ontvangst 14.00 uur
Aanvangstijd wetenschappelijk programma: 16.30 uur
Wetenschappelijk programma door: Dimitri Tokmetzis
Titel lezing: Waar moet je op letten als je met elektronische dossiers werkt? 


Accreditatie door Absg: 2 punten

 

NIJMEGEN, 9 MEI 2016 - Bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) is een nieuw Bijzonder Lectoraat Arbeidsdeskundigheid gestart. Dr. Shirley Oomens is per 1 mei benoemd tot bijzonder lector. Ze wil via onderzoek en onderwijs bijdragen aan het ‘evidence based’ kunnen handelen van arbeidsdeskundigen. ‘We willen dat meer mensen, met en zonder een arbeidshandicap, duurzaam aan de slag zijn in een reguliere werksetting. Dat vraagt om aanpassing van organisaties en mensen. Arbeidsdeskundigen hebben veel expertise op dit vlak. Het lectoraat wil die expertise beter voor het voetlicht brengen, ook bij werkgevers. Dat doen we door bewezen kennis aan te reiken over wat wel en niet werkt als je inzetbaarheid en werkhervatting wilt bevorderen.’

Het Bijzonder Lectoraat Arbeidsdeskundigheid is mede mogelijk door Instituut Gak en maakt deel uit van het HAN Lectoraat Arbeid & Gezondheid. Dit lectoraat heeft drie onderzoekslijnen: duurzame inzetbaarheid van professionals, optimale arbeidsparticipatie van kwetsbare werkenden, en deskundig begeleiden van duurzame inzetbaarheid. Het Bijzonder Lectoraat Arbeidsdeskundigheid voegt hier een eigen lijn aan toe. Bijzonder lector Shirley Oomens gaat een onderzoeksprogramma ontwikkelen dat de beroepsgroep arbeidsdeskundigen ondersteunt met ‘evidence based’ kennis, ook in het licht van toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen die het arbeidsdeskundig veld raken. ‘Arbeidsparticipatie en werkhervatting van kwetsbare mensen is een complex vraagstuk. Er wordt veel over duurzame inzetbaarheid gesproken, maar in de praktijk komt er relatief weinig van terecht. Arbeidsdeskundigen hebben bij uitstek de kennis en kunde op dit terrein. Ze zouden een veel prominentere rol bij werkhervatting en preventie kunnen spelen. Daar wil ik aan bijdragen met evidence based kennis en een brede verspreiding van die kennis onder professionals en andere betrokkenen.’

Veel promovendi, profielartsen en medisch adviseurs zijn geholpen met de recent gepubliceerde herregistratie-eisen voor artsen in het BIG-register. Met de publicatie van het Beoordelingskader is duidelijk welke werkzaamheden kunnen meetellen bij de herregistratie als basisarts. Lees meer.

 

Subcategorieën

Welkom

Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde

NVVG voorzitter Dr. R. (Rob) Kok

Rob Kok kl

Voorzitterscolumn Medisch Contact

De NVVG is federatiepartner van de KNMG.

Leden krijgen toegang tot het besloten deel van deze website door in te loggen.

Contact:

NVVG
Postbus 24095
3502 MB Utrecht

Bezoekadres:
Mercatorlaan 1200 te Utrecht

Telefoon 030-6868764
e-mail: [email protected]

Klik hier voor de routebeschrijving.

 

Ontwikkeling richtlijnen en protocollen in 2014-2015: lever je bijdrage als NVVG lid!
De NVVG heeft in 2013 samen met het KCVG en UWV overlegd over een plan van aanpak om in een joint venture de verzekeringsgeneeskundige protocollen te actualiseren. Dit heeft er in geresulteerd dat in de komende jaren een achttal verzekeringsgeneeskundige protocollen kunnen worden gereviseerd en omgevormd tot richtlijnen. Het gaat om de volgende protocollen: start in 2014: hartinfarct, overspanning, whiplash associated disorder I en aspecifieke lage rugpijn; start in 2015: angststoornissen, lumbosacraal radiculair syndroom, beroerte en borstkanker. Van de voortgang zullen wij u op de hoogte houden.

Verder gaat NVAB (als penvoerder) tezamen met NVVG en GAV, mede op uitdrukkelijke wens van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een pilot starten om te komen tot een gezamenlijke richtlijnen. Voor de pilot is het onderwerp depressie gekozen. Ook hierover hoort u binnenkort meer.

Wil je als NVVG lid meewerken aan de ontwikkeling van zo’n verzekeringsgeneeskundige of multidisciplinaire richtlijn? Grijp dan nu deze unieke kans om een essentiële bijdrage te leveren aan de inhoud van ons vak en meld je snel bij het secretariaat met een kort cv en je motivatie.

Mediprudentie

button mediprudentie

Beroepenfilm verzekeringsgeneeskunde

Bekijk onze Facebook