• NVVG

    De verzekeringsgeneeskunde staat voor de bevordering van participatie:
    "meedoen in de samenleving naar ieders mogelijkheden"
  • NVVG

    De verzekeringsgeneeskunde staat voor het juist en rechtmatig beoordelen van de claimklacht(en) en een goed risicomanagement

NVVG-voorzitter Rob Kok: "Belangrijk dat een aantal voorgenomen bezuinigingen van vorig jaar niet door worden gezet."

prinsjesdag 2016

 

Per 1 januari 2016 is het Besluit herregistratie specialisten van kracht geworden. Het besluit heeft onmiddellijke werking. In dit besluit is bewust gekozen voor het onderbrengen van alle deskundigheidsbevordering bij de wetenschappelijke verenigingen. Bovenstaande wijziging betekent voor de verzekeringsartsen, dat de intercollegiale toetsing en de overige deskundigheidsbevordering niet meegenomen mogen worden bij de beoordeling van een herregistratieverzoek. Het moet namelijk gaan om deskundigheidsbevordering goedgekeurd door of namens de eigen wetenschappelijke vereniging. In de praktijk betekent dit dat een verzekeringsarts geconfronteerd kan worden met het wegvallen van een groot aantal uren deskundigheidsbevordering omdat deze niet langer meegenomen worden bij de beoordeling van het herregistratie verzoek.

logo vg dagen.pdfDE VERZEKERINGSGENEESKUNDIGE DAGEN    

De NVVG (Nederlandse Vereniging Voor Verzekeringsgeneeskunde) en de GAV (Nederlandse Vereniging van Geneeskundig Adviseurs in particuliere Verzekeringszaken) organiseren hun achtste gezamenlijk congres op: 
2 – 4 November 2016.  

Evenals in voorgaande jaren zullen uiteenlopende onderwerpen worden gepresenteerd. De opzet is een tweedaags congres met een eerste Engelstalige dag en een tweede Nederlandstalige dag. Hier gaat een voorprogramma aan vooraf op 2 november in het Engels.

Het congres zal voorzien in voordrachten van internationaal en nationaal erkende wetenschappers en deskundigen op ons vakgebied. Interessante sprekers hebben inmiddels hun medewerking toegezegd zoals dr. G. (Gavin) Francis (”Adventures in Human Being”) dr. M.K. (Michael) Abernethy (”Something in the Air Tonight – Casestudies in Aeromedical Transport”), dr. G.S. (Glenn) Pransky (“Prevention of work disability and return to work in an aging workforce”), dr. C.A. (Charles) Morgan (“True claims, False claims and the Nature of Memory: Implications for the Forensic Evaluation”), dr. Ch.M. (Christopher) Bass (“Psychosocial obstacles to recovery and return to work following accidents”), dr. I.J. (Ian) Baguley (”Autonomic dysfunction syndromes after acute brain injury”), dr. M.D. (Marc) Lewis (“Why Addiction is Not a Disease: Connecting the Science with the Experience”),  prof. dr. J.A. (André) Grotenhuis (”Traumatische hernia´s”), prof. dr. R.F. (Ronald) van Vollenhoven (“Moderne antireumatische behandeling, een onbetaalbare luxe of het einde van reuma?”), dr. H.M. (Helena) Verkooijen (”Epidemiologie van mammaca?”) en drs. M. J. (Menno) de Bree (“De wreedheid van mindfulness”) etc.   

Aan onderzoekers op het vakgebied zal tevens de gelegenheid worden geboden om via een mondelinge presentatie in een parallelsessie of een posterpresentatie over hun werk te vertellen. Aan instellingen op het vakgebied wordt de mogelijkheid geboden om gedurende het congres een stand in te richten.  

Het congres richt zich op verzekeringsartsen, medisch adviseurs, bedrijfsartsen en andere geïnteresseerden in de verzekeringsgeneeskunde. Accreditatie is aangevraagd.  

Het congres vindt plaats in:
Van der Valk Hotel Almere
Veluwezoom 45
1327 AK Almere
tel.: +31 (0)36 8000 800
http://www.hotelalmere.nl/en

Het belooft weer een boeiend en gevarieerd congres te worden.
Voor meer informatie en inschrijving: www.vgdagen.nl of www.nvvg.nl  

De Congrescommissie VG-dagen 2016

Op donderdag 13 oktober 2016 heet de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde u vanaf 14.00 uur van harte welkom in het Van der Valk Hotel in Almere op haar najaarsledenvergadering. Wij stellen uw aanwezigheid bijzonder op prijs! Nadrukkelijk nodigen wij ook onze jongere collega’s uit om kennis te maken met de vereniging.

De vergadering start om 14.30 uur en wordt afgesloten om 16.00 uur. Enkele onderwerpen die in deze najaarsledenvergadering besproken zullen gaan worden:

ICLAM 2016

Dit jaar was het grote internationale congres in onze mooie stad Maastricht. Van maandag 23 mei tot en met woensdag 25 mei werd een gezelschap van meer dan 400 artsen en andere werknemers werkzaam in de verzekeringen meegenomen op een interessante reis  over de continenten. We begonnen met een spreker uit China, die met behulp van een tolk zijn verhaal deed over de groei van internetverzekeringen. Vervolgens verhaalde Frank Furedi over de toekomst van risico’s. Het risico als een berekende uitkomst. Hij pleitte ervoor om onzekerheid niet als gevaar maar als mogelijkheid te zien. Vervolgens ging Ralph Fisher zu Cramberg in op het lobbyisme en raadde ons een film aan, dit zou een goede inzage in dit fenomeen geven. “Thank you for smoking”.

Subcategorieën

Welkom

Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde

NVVG voorzitter Dr. R. (Rob) Kok

Rob Kok kl

Voorzitterscolumn Medisch Contact

De NVVG is federatiepartner van de KNMG.

Leden krijgen toegang tot het besloten deel van deze website door in te loggen.

Contact:

NVVG
Postbus 24095
3502 MB Utrecht

Bezoekadres:
Mercatorlaan 1200 te Utrecht

Telefoon 030-6868764
e-mail: [email protected]

Klik hier voor de routebeschrijving.

 

Ontwikkeling richtlijnen en protocollen in 2014-2015: lever je bijdrage als NVVG lid!
De NVVG heeft in 2013 samen met het KCVG en UWV overlegd over een plan van aanpak om in een joint venture de verzekeringsgeneeskundige protocollen te actualiseren. Dit heeft er in geresulteerd dat in de komende jaren een achttal verzekeringsgeneeskundige protocollen kunnen worden gereviseerd en omgevormd tot richtlijnen. Het gaat om de volgende protocollen: start in 2014: hartinfarct, overspanning, whiplash associated disorder I en aspecifieke lage rugpijn; start in 2015: angststoornissen, lumbosacraal radiculair syndroom, beroerte en borstkanker. Van de voortgang zullen wij u op de hoogte houden.

Verder gaat NVAB (als penvoerder) tezamen met NVVG en GAV, mede op uitdrukkelijke wens van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een pilot starten om te komen tot een gezamenlijke richtlijnen. Voor de pilot is het onderwerp depressie gekozen. Ook hierover hoort u binnenkort meer.

Wil je als NVVG lid meewerken aan de ontwikkeling van zo’n verzekeringsgeneeskundige of multidisciplinaire richtlijn? Grijp dan nu deze unieke kans om een essentiële bijdrage te leveren aan de inhoud van ons vak en meld je snel bij het secretariaat met een kort cv en je motivatie.

Mediprudentie

button mediprudentie

Beroepenfilm verzekeringsgeneeskunde

Bekijk onze Facebook