Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
b5MVH4119 kopie
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

Lidmaatschap

Lid worden?

Voordelen lidmaatschap op een rijtje.

 • Werkt u bij UWV? Dan betaalt uw werkgever voor u de contributie.
  Uw werkgever vindt participatie in de beroepsvereniging belangrijk!
 • De NVVG behartigt de belangen van verzekeringsartsen door:
  Regelmatig overleg met werkgevers en overheid;
  Overleg met onze federatiepartners in de KNMG (zoals LHV, NVAB, KAMG, LAD en de OMS).
 • De NVVG komt naar u toe!
  Wij organiseren netwerkenbijeenkomsten in de regio waarbij we u informeren en raadplegen over actuele kwesties.
  Uw mening en visie zijn nodig om de ontwikkelingen en uitdagingen waarmee we te maken hebben aan te gaan.
 • U ontvangt het Tijdschrift voor Bedrijfs-en Verzekeringsgeneeskunde (TBV) 10 keer per jaar.
  Zo blijft u op de hoogte van o.a. onderzoek op uw vakgebied.
 • Uw lidmaatschap is inclusief KNMG lidmaatschap, u blijft van alle ontwikkelingen in de gezondheidszorg op de hoogte door:
  de wekelijkse, gratis, ontvangst van Medisch Contact.
  Betrokkenheid bij de jaarlijkse VG dagen en EUMASS congres i.s.m. buitenlandse beroepsverenigingen.
 • We werken continue aan de kwaliteit en innovatie van ons vak:
  Zoals in het project Mediprudentie. Deze verzameling becommentarieerde casus is voor u toegankelijk.
  Zoals bij de totstandkoming van de Verzekeringsgeneeskundige protocollen en ontwikkeling van Richtlijnen.
  Door geregeld contact met onderzoekinstituten zoals KCVG en ZonMw.
  Actief netwerk van betrokken partijen.

Wanneer u zich wilt aanmelden, ga dan naar het NVVG inschrijfformulier - Lid worden.

Informatie contributie.

Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van 1 maand.

Contributiebetaling via rekeningnummer: IBAN: NL40ABNA0592527832 t.n.v. NVVG te Utrecht.

Sluiten