Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
De NVVG

De verzekeringsgeneeskunde staat voor het juist en rechtmatig beoordelen van de claimklacht(en) en een goed risicomanagement. Word ook lid!

Lees meer
De NVVG

De verzekeringsgeneeskunde staat voor de bevordering van participatie: "meedoen in de samenleving naar ieders mogelijkheden"

Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap

Nieuwe fraudewet: onnodige inbreuk op beroepsgeheim

13 augustus 2018

Fraude in de zorg is verwerpelijk. Het beschikbare zorggeld moet toekomen aan díe burgers die echt zorg nodig hebben en aan niemand anders. Daarom begrijpt de KNMG de noodzaak om onderzoek te kunnen...

Lees meer...

“Als huisarts kun je zeker zelf de regie houden”

02 augustus 2018

Een nieuw afwegingskader in de KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld biedt artsen meer houvast bij het nemen van de beslissing om te melden. Huisarts Tjitske van den Bruele denkt dat...

Lees meer...

Nieuwsbrief juli 2018

18 juli 2018

De vierde NVVG Nieuwsbrief van 2018 met o.a. Wetenschappelijk programma NVVG Najaarsledenvergadering, reminder NVVG Ledenraadpleging, Opleidingsschema NVVG, nieuwe afspraken herregistratie...

Lees meer...

Wijziging wet BIG: berispingen en boetes alleen openbaar als tuchtrechter dat nodig vindt

18 juli 2018

De Eerste Kamer stemde op 10 juli 2018 in met het wetsvoorstel dat onder andere het tuchtrecht in de Wet BIG moderniseert. De KNMG bepleitte voorafgaand aan de behandeling van het wetsvoorstel in de...

Lees meer...

Wetenschappelijk programma (NVVG Najaarsledenvergadering)

18 juli 2018

In haar week gastdocentschap in het kader van de Spinoza lezing bij het AMC, zal professor Regina Kunz ook op ons wetenschappelijke middagprogramma aansluitend aan de najaarsledenvergadering spreken...

Lees meer...

Nieuw afwegingskader en stappenplan bij KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld

28 juni 2018

Wanneer moet je als arts vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld melden bij Veilig Thuis? Een nieuw afwegingskader biedt artsen vanaf 2 juli 2018 meer houvast bij het nemen van de...

Lees meer...
Nieuwsoverzicht

Uitgelicht

Lid worden?

Aan het lidmaatschap van de NVVG zijn veel voordelen verbonden. Zo behartigt de NVVG de belangen van verzekeringsartsen door regelmatig overleg met werkgevers en overheid en overleg met onze federatiepartners in de KNMG (zoals LHV, NVAB, KAMG, LAD en de OMS). Lees meer

Naar de mediprudentie Naar de richtlijnen
Sluiten
X Zoek