Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
Mediprudentie

Mediprudentie heeft voor ogen ‘een algemeen toegankelijke, dynamische verzameling van geanonimiseerde en deskundig becommentarieerde casusbeschrijving’ te zijn.

Lees meer
Mediprudentie heeft voor ogen ‘een algemeen toegankelijke, dynamische verzameling van geanonimiseerde en deskundig becommentarieerde casusbeschrijving’ te zijn.
De NVVG

De verzekeringsgeneeskunde staat voor het juist en rechtmatig beoordelen van de claimklacht(en) en een goed risicomanagement. Word ook lid!

Lees meer
De verzekeringsgeneeskunde staat voor het juist en rechtmatig beoordelen van de claimklacht(en) en een goed risicomanagement.                       Word ook lid!
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

Nieuwsbrief november 2023

28 november 2023

In deze NVVG-Nieuwsbrief van september 2023 leest u meer over de derde vlog van Kevin De Decker waarin hij zijn derde en vierde speerpunt deelt, de voorzitterscolumn: Jurisprudentie, moresprudentie en...

Lees meer...

Aanbod Jaarabonnement Nederlands Tijdschrift Voor Leefstijlgeneeskunde

27 november 2023

Het NVVG-bestuur heeft gesproken met de uitgever van NTVL en biedt via onderstaande tekst van NTVL de mogelijkheid aan alle leden om zich met korting voor een jaarabonnement op NTVL in te schrijven....

Lees meer...

Compensatie voor patiënt met stoffengerelateerde beroepsziekte

21 november 2023

Mensen die lijden aan een beroepsziekte als gevolg van het werken met gevaarlijke stoffen hebben mogelijk recht op een eenmalige financiële tegemoetkoming. Per 1 januari 2023 kunnen (oud-)werknemers...

Lees meer...

Leerpunten Kwaliteitsrapportages en verbeterplannen

13 november 2023

Elke instelling en de instituten zijn zelf verantwoordelijk voor de borging en evaluatie van de kwaliteit van de medische vervolgopleiding. Elke twee jaar moeten ze hiervan een kwaliteitsrapportage...

Lees meer...

OCTAS - onafhankelijke commissie toekomst arbeidsongeschiktheidsstelsel

09 november 2023

De Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel (Octas) adviseert het kabinet begin 2024 over een stelsel voor langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid. Dat stelsel staat onder...

Lees meer...
Nieuwsoverzicht

Uitgelicht

Lid worden?

Aan het lidmaatschap van de NVVG zijn veel voordelen verbonden. Zo behartigt de NVVG de belangen van verzekeringsartsen door regelmatig overleg met werkgevers en overheid en overleg met onze federatiepartners in de KNMG (zoals LHV, NVAB, KAMG, LAD, Verenso, de Geneeskundestu... Lees meer

Naar de mediprudentie
Sluiten