Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
education
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

Opleiding

Binnen de Verzekeringsgeneeskunde komt de nadruk steeds meer te liggen op participeren. Participatie vraagt om andere benaderingen door de verzekeringsarts, waarbij begrippen als ‘empowerment’ en ‘de werkende centraal’ voorop staan. De zorg die we als verzekeringsartsen leveren hoort inzichtelijk, consistent en bij de tijd te zijn. Onze adviezen moeten nadrukkelijker Evidence Based onderbouwd worden. Daar staan we voor. Aandacht voor opleiding en nascholing is daarbij essentieel.

Kaders voor scholing
Artsen die willen werken in het sociale domein van de gezondheidszorg en specifiek binnen de verzekeringsgeneeskunde, moeten de 4-jarige opleiding ‘Specialist Arbeid en Gezondheid – Verzekeringsgeneeskunde’ volgen. De NVVG stelt hiervoor de kaders, die u hier kunt vinden. Om in opleiding te zijn, moet je als ‘arts in opleiding tot verzekeringsarts’ werken bij een erkende opleidingsinstelling. Dit kan in loondienst bij particuliere verzekeraars, bij het UWV en bij defensie en ook als zelfstandige en/of binnen commerciële advies- en detacheringsbureaus.

(Her)registratie
Ons werkveld, zowel de context als de inhoud, is continu in beweging. Om geregistreerd te blijven als verzekeringsarts moet u uiteraard blijven meebewegen. In dit menu vindt u de voorwaarden voor een herregistratie.

Sluiten