Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
b5MVH4119 kopie
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

Contributie

De contributie NVVG bedraagt per 1 januari 2021 € 307,50 per jaar, inclusief het abonnement TBV van € 65,-. Let op: uw werkgever vergoedt waarschijnlijk het lidmaatschap. Informeert u eens.

Indien u het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde via een andere Wetenschappelijke Vereniging ontvangt, kunt u ook lid worden zonder TBV. De lidmaatschapsprijs bedraagt dan € 242,50.

Federatiebijdrage KNMG 2021

De contributie NVVG bedraagt per 1 januari 2021 € 307,50 per jaar, inclusief het abonnement TBV van € 65,-. Let op: uw werkgever vergoedt waarschijnlijk het lidmaatschap. Informeert u eens.

Indien u het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde via een andere Wetenschappelijke Vereniging ontvangt, kunt u ook lid worden zonder TBV. De lidmaatschapsprijs bedraagt dan € 242,50.

Federatiebijdrage KNMG 2021
Het KNMG bestuur heeft besloten om met ingang van 2015 slechts drie categorieën leden te onderkennen:

  • Gewone leden en senior/buitengewone leden: € 135,-.
  • AIOS leden: € 45,-.
  • Studentleden: geen federatiebijdrage.

Contributienota NVVG

Uw contributienota ontvangt u in de loop van het nieuwe kalenderjaar.

De nota is opgebouwd uit de contributie NVVG plus de federatiebijdrage KNMG, plus de eventuele abonnementskosten TBV.
De NVVG draagt de federatiebijdrage af aan de KNMG.
Vanaf 2020 is de NVVG btw-plichtig. Het TBV abonnement bevat twee btw-tarieven die gesplitst op de contributienota staan opgenomen.

Seniorenlidmaatschap

Wilt u in aanmerking komen voor het seniorenlidmaatschap NVVG?

  • 50% korting op de lidmaatschapsbijdrage voor senioren
  • Hanteren AOW-gerechtigde leeftijd
  • Ingaan verlaging lidmaatschapsbijdrage, het jaar na de AOW-gerechtigde leeftijd
  • Ingaan verlaging lidmaatschapsbijdrage, op verzoek van desbetreffend NVVG lid
  • Verzoek verlaging lidmaatschapsbijdrage dient uiterlijk 31 december te worden doorgegeven ter verwerking in de eerstkomende contributieronde
  • Verlaging lidmaatschapsbijdrage niet mogelijk met terugwerkende kracht
  • Verlaging lidmaatschapsbijdrage voor het eerst mogelijk per 1 januari van het nieuwe jaar (verzoek indienen uiterlijk 31 december).
Sluiten