Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap

Contributie

De contributie NVVG bedraagt per 1 januari 2020 € 307,50 per jaar, inclusief het abonnement TBV van € 65,-. Let op: uw werkgever vergoedt waarschijnlijk het lidmaatschap. Informeert u eens.

Indien u het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde via een andere Wetenschappelijke Vereniging ontvangt, kunt u ook lid worden zonder TBV. De lidmaatschapsprijs bedraagt dan € 242,50,-.

Federatiebijdrage KNMG 2020

De KNMG afdracht, die gelijktijdig wordt gefactureerd met de NVVG contributie, kende voorheen verschillende soorten leden met verschillende contributiebijdragen.

Het KNMG bestuur heeft onlangs besloten om met ingang van 2015 slechts drie categorieën leden te onderkennen:

  • Gewone leden en senior/buitengewone leden: € 133,-.
  • AIOS leden: € 44,-.
  • Studentleden: geen federatiebijdrage.

Er wordt rekening gehouden met de hoogte van de afdracht bij leden die van meerdere federatiepartners lid zijn zodat er, in totaal, niet meer dan de genoemde bedragen in rekening worden gebracht.

Contributienota NVVG

Uw contributienota ontvangt u in de loop van het nieuwe kalenderjaar.

De nota is opgebouwd uit de contributie NVVG plus de federatiebijdrage KNMG, plus de eventuele abonnementskosten TBV.
De NVVG draagt de federatiebijdrage af aan de KNMG.
Vanaf 2020 is de NVVG btw-plichtig. Het TBV abonnement bevat twee btw-tarieven die gesplitst op de contributienota staan opgenomen.

Seniorenlidmaatschap

Wilt u in aanmerking komen voor het seniorenlidmaatschap NVVG?

  • 50% korting op de lidmaatschapsbijdrage voor senioren
  • Hanteren AOW-gerechtigde leeftijd
  • Ingaan verlaging lidmaatschapsbijdrage, het jaar na de AOW-gerechtigde leeftijd
  • Ingaan verlaging lidmaatschapsbijdrage, op verzoek van desbetreffend NVVG lid
  • Verzoek verlaging lidmaatschapsbijdrage dient uiterlijk 31 december te worden doorgegeven ter verwerking in de eerstkomende contributieronde
  • Verlaging lidmaatschapsbijdrage niet mogelijk met terugwerkende kracht
  • Verlaging lidmaatschapsbijdrage voor het eerst mogelijk per 1 januari van het nieuwe jaar (verzoek indienen uiterlijk 31 december).
Sluiten