Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
kwaliteit
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

Kwaliteit

Aandacht voor kwaliteit is verweven door onze hele vereniging en vormt een belangrijke kernwaarde van onze missie. We hebben een groot aantal commissies die werken aan diverse thema’s rondom kwaliteit. Meer informatie over de inzet en uitkomsten van deze commissies vindt u in dit menu.

Richtlijnen

Richtlijnen zijn bedoeld ter verbetering van de kwaliteit van zorg. Zij worden vooral geschreven om:

  • de snel groeiende informatiestroom hanteerbaar te maken
  • variatie in handelen tussen zorgverleners te verminderen
  • het klinisch handelen meer te baseren op wetenschappelijk bewijs
  • om transparanter te werken.

U vindt de richtlijnen die de vereniging onderschrijft hier overzichtelijk bij elkaar.

KNMG en politiek
Om de positie van de Verzekeringsgeneeskunde binnen de Sociale Geneeskunde en het maatschappelijk veld te promoten en te verstevigen, hebben we nauwe contacten met onder andere aanverwante beroepsverenigingen, de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), de politiek en diverse maatschappelijke instellingen. Informatie over deze partijen vindt u ook in dit menu.

Sluiten