Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
kwaliteit
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

KwaliteitstafelBGVG

De Kwaliteitstafel Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde is ingesteld door het ministerie van SZW met als doel de instroom in de beroepen van bedrijfs- en verzekeringsarts te verhogen door middel van het bevorderen van een structurele kennisinfrastructuur en een duurzaam kwaliteitsbeleid voor beide beroepen, zodat de aantrekkelijkheid van beide beroepen wordt vergroot. Ook behoorde tot de taakopdracht te komen tot een uitvoerbaar en gedragen model voor de structurele financiering van het kwaliteitsbeleid.

In de ruim 2 jaar durende periode van de kwaliteitstafel (juni 2018 – oktober 2020) is er veel bereikt! Er is meer samenwerking ontstaan tussen bedrijfs- en verzekeringsartsen. Daarnaast is in werkgroepen actief gewerkt aan de uitvoering van plannen met betrekking tot de opleiding, richtlijnen en academisering en zijn er mooie producten opgeleverd.

Deze website laat u kennismaken met deze producten.

Sluiten