Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
b5MVH4119 kopie
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

KNMG Documenten

Kwaliteitskader medische zorg

Met het nieuwe Kwaliteitskader medische zorg Staan voor kwaliteit, zorgt de KNMG samen met de wetenschappelijke verenigingen voor één heldere set kwaliteitsnormen voor alle specialisten en profielartsen. KNMG-voorzitter Kruseman: ‘We laten zien dat we als medische beroepsgroep staan voor onze medische kwaliteit. Daar willen en kunnen we zelf verantwoordelijk voor zijn.’

KNMG-visiedocument ‘Zorg die werkt. Naar een betere arbeidsgerichte medische zorg voor (potentieel) werkenden’

Met het KNMG-visiedocument ‘Zorg die werkt’ wil de medische beroepsgroep naar een beter toegankelijke en continue arbeidsgerichte medische zorg voor alle (potentieel) werkenden. Mensen in loondienst kunnen naar een bedrijfsarts en zzp’ers, mantelzorgers en bijvoorbeeld vrijwilligers moeten terecht kunnen bij een arbeidsarts voor advies en begeleiding bij gezondheidsproblemen die van invloed zijn op hun werk.

Sluiten