Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
b5MVH4119 kopie
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

Bestuur - Bureau

NVVG Bestuur

Het bestuur van de NVVG bestaat uit ten minste 5 bestuursleden die zitting nemen voor een termijn van twee jaar. De bestuursleden kunnen éénmaal herkozen worden. De bestuursleden worden gekozen door de algemene ledenvergadering. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden door het bestuur uit haar midden gekozen.

Het bestuur vergadert 1 keer in per maand. Wilt u iets agenderen voor de bestuursvergadering? Dat kan door uw onderwerp met onderbouwing te melden aan het secretariaat@nvvg.nl

Samenstelling bestuur

  • Voorzitter: Kevin de Decker
  • Secretaris: Tim de Wit
  • Algemeen bestuurslid: Annette de Wind (internationale betrkkingen)
  • Aspirant bestuurslid: Birgit Donker-Cools
  • Aspirant bestuurslid: Marjolijn Leeman
kbMVH_1804 Kevin De Decker

Voorzitter: Dhr. K.R.H. (Kevin) de Decker
Kevin De Decker is in maart 2021 toegetreden tot het NVVG bestuur.
In april 2023 is Kevin de Decker benoemd tot voorzitter van het NVVG bestuur.

Tim de Wit_1

Secretaris: Dhr. T. (Tim) de Wit
Tim de Wit is in maart 2021 toegetreden tot het NVVG bestuur en benoemd tot secretaris.

Annette_de_Wind

Algemeen bestuurslid: Mw. A.E. (Annette) de Wind (internationale betrekkingen)
Naast de lopende zaken als algemeen bestuurslid, houdt Annette zich vooral bezig met opleidingen en kwaliteitsontwikkeling en -borging binnen ons vakgebied. Zij maakt -namens de NVVG- deel uit van de Autorisatiecommissie Verzekeringsgeneeskundige Protocollen. Zij onderhoudt de internationale contacten ten behoeve van de congrescommissie en door de NVVG te vertegenwoordigen in o.a. de EUMASS-council. Binnen de EUMASS is zij secretaris generaal.

kbMVH_2476 Birgit Donker - Cools

Algemeen bestuurslid Birgit Donker-Cools
Birgit Donker-Cools is in april 2023 toegetreden tot het NVVG bestuur als algemeen bestuurslid.

kbMVH_2162 Marjolijn Leeman

Algemeen bestuurslid Marjolijn Leeman
Marjolijn Leeman is in april 2023 toegetreden tot het NVVG bestuur als algemeen bestuurslid.

Bureau

Het bureau ondersteunt de NVVG op organisatorisch en administratief gebied. Het secretariaat is daarnaast verantwoordelijk voor de organisatie van congressen en regiobijeenkomsten en voor de actualisatie van de website.

De directeur behartigt de NVVG belangen binnen de KNMG en ondersteunt het bestuur bij de voorbereiding en implementatie van beleid. De directie is het aanspreekpunt voor de NVVG commissies en voor NVVG projecten.

kbMVH_1392 Ilse Nieuwenhuizen

Directeur: Ilse Nieuwenhuizen

kbMVH_1175 Joke Selhorst - Heije

Secretariaat: Joke Selhorst-Heije (vanuit Cantrijn)

Sluiten