Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap

Bestuur - Bureau

NVVG Bestuur

Het bestuur van de NVVG bestaat uit ten minste 5 bestuursleden die zitting nemen voor een termijn van twee jaar. De bestuursleden kunnen éénmaal herkozen worden. De bestuursleden worden gekozen door de algemene ledenveragdering. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden door het bestuur uit haar midden gekozen.

Het bestuur vergadert 1 keer in per maand. Wilt u iets agenderen voor de bestuursvergadering? Dat kan door uw onderwerp met onderbouwing te melden aan het secretariaat@nvvg.nl

Samenstelling bestuur

Voorzitter: Rob Kok
Secretaris: Hans de Brouwer
Penningmeester: Leo van der Beek
Algemeen bestuurslid: Annette de Wind (internationale betrekkingen)
Algemeen bestuurslid: Peter Blok

Portret 1 Rob 7-2-2020

Voorzitter Dhr. R. (Rob) Kok
Rob Kok is voorzitter van het NVVG bestuur vanaf januari 2016. Hij geeft leiding aan het bestuur en bewaakt de coördinatie. De externe contacten vormen een belangrijk deel van zijn taken. Daarbij is het bestuurslidmaatschap van het federatiebestuur KNMG een belangrijk element. Daaruit vloeit ook voort dat hij één keer in de 7 weken een column in Medisch Contact schrijft.

Hans_de_Brouwer

Secretaris: Dhr. H. (Hans) de Brouwer
Hans de Brouwer is in april 2016 toegetreden tot het NVVG bestuur en benoemd tot secretaris.

Leo

Penningmeester: Dhr. L. (Leo) van der Beek
Leo van der Beek is in oktober 2016 toegetreden tot het NVVG bestuur en benoemd tot penningmeester.

Annette_de_Wind

Algemeen bestuurslid: Mw. A.E. (Annette) de Wind (buitenlandse betrekkingen)
Naast de lopende zaken als algemeen bestuurslid, houdt Annette zich vooral bezig met opleidingen en kwaliteitsontwikkeling en -borging binnen ons vakgebied. Zij maakt -namens de NVVG- deel uit van de Autorisatiecommissie Verzekeringsgeneeskundige Protocollen. Zij onderhoudt de internationale contacten ten behoeve van de congrescommissie en door de NVVG te vertegenwoordigen in o.a. de EUMASS-council. Binnen de EUMASS is zij secretaris generaal.

Peter_Blok

Algemeen bestuurslid: Dhr. P. (Peter) Blok
Peter Blok is in april 2016 toegetreden tot het NVVG bestuur.

Bureau

Het bureau ondersteunt de NVVG op organisatorisch en administratief gebied. Het secretariaat is daarnaast verantwoordelijk voor de organisatie van congressen en regiobijeenkomsten en voor de actualisatie van de website.

De directeur behartigt de NVVG belangen binnen de KNMG en ondersteunt het bestuur bij de voorbereiding en implementatie van beleid. De directie is het aanspreekpunt voor de NVVG commissies en voor NVVG projecten.

Marijke van Bork

Directeur: Marijke van Bork

Secretariaat Joke Selhorst-Heije

Secretariaat: Joke Selhorst-Heije (vanuit Cantrijn)

Sluiten