Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
b5MVH4119 kopie
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

Bestuur - Bureau

NVVG Bestuur

Het bestuur van de NVVG bestaat uit ten minste 5 bestuursleden die zitting nemen voor een termijn van twee jaar. De bestuursleden kunnen éénmaal herkozen worden. De bestuursleden worden gekozen door de algemene ledenvergadering. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden door het bestuur uit haar midden gekozen.

Het bestuur vergadert 1 keer in per maand. Wilt u iets agenderen voor de bestuursvergadering? Dat kan door uw onderwerp met onderbouwing te melden aan het secretariaat@nvvg.nl

Samenstelling bestuur

Voorzitter: Rob Kok
Vice-voorzitter: Kevin de Decker
Secretaris: Tim de Wit
Penningmeester: Luc Ploum
Algemeen bestuurslid: Annette de Wind (internationale betrekkingen)
Algemeen bestuurslid: Sjef Wijnen
Aspirant bestuurslid: Marjolijn Leeman
Aspirant bestuurslid: Birgit Donker-Cools

Rob Kok

Voorzitter Dhr. R. (Rob) Kok
Rob Kok is voorzitter van het NVVG bestuur vanaf januari 2016. Hij geeft leiding aan het bestuur en bewaakt de coördinatie. De externe contacten vormen een belangrijk deel van zijn taken. Daarbij is het bestuurslidmaatschap van het federatiebestuur KNMG een belangrijk element. Daaruit vloeit ook voort dat hij één keer in de 7 weken een column in Medisch Contact schrijft.

Kevin De Decker

Vicevoorzitter: Dhr. K.R.H. (Kevin) de Decker
Kevin De Decker is in maart 2021 toegetreden tot het NVVG bestuur.

Tim de Wit_1

Secretaris: Dhr. T. (Tim) de Wit
Tim de Wit is in maart 2021 toegetreden tot het NVVG bestuur en benoemd tot secretaris.

Luc Ploum

Penningmeester: Dhr. L. ( Luc) Ploum

Annette_de_Wind

Algemeen bestuurslid: Mw. A.E. (Annette) de Wind (internationale betrekkingen)
Naast de lopende zaken als algemeen bestuurslid, houdt Annette zich vooral bezig met opleidingen en kwaliteitsontwikkeling en -borging binnen ons vakgebied. Zij maakt -namens de NVVG- deel uit van de Autorisatiecommissie Verzekeringsgeneeskundige Protocollen. Zij onderhoudt de internationale contacten ten behoeve van de congrescommissie en door de NVVG te vertegenwoordigen in o.a. de EUMASS-council. Binnen de EUMASS is zij secretaris generaal.

Sjef Wijnen

Algemeen bestuurslid: Dhr. J.A.G. (Sjef) Wijnen

Bureau

Het bureau ondersteunt de NVVG op organisatorisch en administratief gebied. Het secretariaat is daarnaast verantwoordelijk voor de organisatie van congressen en regiobijeenkomsten en voor de actualisatie van de website.

De directeur behartigt de NVVG belangen binnen de KNMG en ondersteunt het bestuur bij de voorbereiding en implementatie van beleid. De directie is het aanspreekpunt voor de NVVG commissies en voor NVVG projecten.

Ilse Nieuwenhuizen

Directeur: Ilse Nieuwenhuizen

Joke Selhorst

Secretariaat: Joke Selhorst-Heije (vanuit Cantrijn)

Sluiten