Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
education
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

Medisch Vervolg Onderwijs

In het kader van het project Medisch Vervolgonderwijs is het handboek Opleidingen Sociale Geneeskunde geactualiseerd en bijgesteld, in opdracht van KAMG, NVAB en NVVG. Het eindproduct daarvan is het KOERS dat is vastgesteld.

Daarnaast is een intern, cyclisch kwaliteitssysteem ontwikkeld voor de opleidingen tot sociaal geneeskundige. Het is een zelfevaluatie van de kwaliteit van opleidingen in de sociale geneeskunde. Dit systeem is beschreven in het Kwaliteitskader, behorende bij het rapport KOERS. In 2016/2017 zijn pilots in de praktijk uitgevoerd, waarna aanpassingen hebben plaatsgevonden en een implementatietraject kan starten. Alle genoemde documenten treft u onderstaand aan.

Landelijk OpleidingsPlan
Op 8 februari 2017 heeft het CGS ingestemd met het Landelijk OpleidingsPlan Verzekeringsgeneeskunde.
Landelijk OpleidingsPlan Verzekeringsgeneeskunde (LOP), geactualiseerd 1 maart 2024

Landelijk Professionaliseringsplan Praktijkopleiders
Op 23 oktober 2017 is het Landelijk Professionaliseringsplan Praktijkopleiders bestuurlijk vastgesteld door KAMG, NVVG/GAV.
Landelijk Professionaliseringsplan Praktijkopleiders (LPP), geactualiseerd januari 2024
Lijst met geaccrediteerde didactische scholingen.

Sluiten