Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
b5MVH4119 kopie
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

CPME (Europese artsenorganisatie)

De nationale artsenorganisaties van 28 landen uit de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte, waaronder de KNMG uit Nederland, zijn lid van het “Comité Permanente des Médecins Européens” (CPME), of in het Engels “Standing Committee of European Doctors”.

De CPME heeft ook een aantal internationale, medische verenigingen, zoals de Europese verzekeringsgeneeskundige vereniging EUMASS (“European Union of Medicine in Assurance and Social Security”) erkend als geassocieerde organisaties.

De CPME zet zich in voor de kwaliteit van de medische beroepsuitoefening en artsenopleidingen in heel Europa om aldus het hoogste niveau van gezondheidszorg voor alle patiënten in Europa te bewerkstelligen.

Vanuit deze doelstelling formuleert de CPME standpunten en richtlijnen over onderwerpen die voor de medische beroepsgroep in heel Europa relevant zijn. Ook onderhoudt de CPME nauwe contacten met de Europese instellingen die het Europese gezondheidszorgbeleid bepalen. Het bureau van de CPME zetelt in Brussel.

Door deelname aan de KNMG-delegatie binnen de CPME kan de NVVG niet alleen reageren op relevante voorstellen van de Europese Commissie, maar ook aandacht vragen in Europa voor meer specifieke sociaalgeneeskundige onderwerpen en zo de zichtbaarheid van de verzekeringsgeneeskunde op Europees niveau vergroten.

De leden van de CPME komen twee maal per jaar bijeen.

Voor meer informatie, zie: www.cpme.eu.

Sluiten