Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap

Nieuwe fraudewet: onnodige inbreuk op beroepsgeheim

maandag 13 augustus 2018

Fraude in de zorg is verwerpelijk. Het beschikbare zorggeld moet toekomen aan díe burgers die echt zorg nodig hebben en aan niemand anders. Daarom begrijpt de KNMG de noodzaak om onderzoek te kunnen doen naar verdachte geldstromen. Maar het nieuwe...

Deel dit via:
Lees meer

“Als huisarts kun je zeker zelf de regie houden”

donderdag 2 augustus 2018

Een nieuw afwegingskader in de KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld biedt artsen meer houvast bij het nemen van de beslissing om te melden. Huisarts Tjitske van den Bruele denkt dat hierdoor meer huisartsen zich ervan bewust worden...

Deel dit via:
Lees meer

Nieuwsbrief juli 2018

woensdag 18 juli 2018

De vierde NVVG Nieuwsbrief van 2018 met o.a. Wetenschappelijk programma NVVG Najaarsledenvergadering, reminder NVVG Ledenraadpleging, Opleidingsschema NVVG, nieuwe afspraken herregistratie basisartsen, kennisupdates UWV, inschrijving EUMASS...

Deel dit via:
Lees meer

Wijziging wet BIG: berispingen en boetes alleen openbaar als tuchtrechter dat nodig vindt

woensdag 18 juli 2018

De Eerste Kamer stemde op 10 juli 2018 in met het wetsvoorstel dat onder andere het tuchtrecht in de Wet BIG moderniseert. De KNMG bepleitte voorafgaand aan de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer in april 2018, nogmaals dat...

Deel dit via:
Lees meer

Wetenschappelijk programma (NVVG Najaarsledenvergadering)

woensdag 18 juli 2018

In haar week gastdocentschap in het kader van de Spinoza lezing bij het AMC, zal professor Regina Kunz ook op ons wetenschappelijke middagprogramma aansluitend aan de najaarsledenvergadering spreken op 25 oktober 2018.Voor diegenen die haar nog niet ...

Deel dit via:
Lees meer

Nieuw afwegingskader en stappenplan bij KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld

donderdag 28 juni 2018

Wanneer moet je als arts vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld melden bij Veilig Thuis? Een nieuw afwegingskader biedt artsen vanaf 2 juli 2018 meer houvast bij het nemen van de beslissing om te melden. Het afwegingskader vervangt...

Deel dit via:
Lees meer

Verenigingsbijdrage TBV nummer 6, 2018

dinsdag 26 juni 2018

Via uw lidmaatschap ontvangt u, als u dat heeft aangegeven, het tijdschrift TBV.Hieronder kunt u de nieuwste column lezen van de secretaris van de NVVG.

Deel dit via:
Lees meer

Doelmatigheidswizard: Wie schrijft, die blijft

donderdag 21 juni 2018

Expliciet aandacht voor doelmatigheid in de geneeskundige vervolgopleiding. Binnenkort moet dat terug te vinden zijn in het opleidingsplan. Dat lijkt misschien allemaal extra, maar hoogstwaarschijnlijk doet u er al meer aan dan nu beschreven staat in...

Deel dit via:
Lees meer

Nieuwe afspraken herregistratie basisartsen: minder administratielast voor aiossen en profielartsen

woensdag 20 juni 2018

Dankzij nieuwe afspraken vermindert de administratielast voor de basisartsen die bij de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) als profielarts of aios staan ingeschreven. De KNMG heeft recent met het ministerie van Volksgezondheid,...

Deel dit via:
Lees meer

#MeToo: ook patiënten gaan weleens over de schreef

donderdag 14 juni 2018

Eén op de drie respondenten van de #MeToo-enquête die Medisch Contact onlangs hield heeft te maken gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag. In één op de vijf gevallen was het een (familielid van) een patiënt, die de grenzen van de zorgverlener ...

Deel dit via:
Lees meer
Laad meer
Sluiten
X Zoek