Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap

EUMASS - waarom is het belangrijk dat onze artsen een rol spelen voor Nederland?

woensdag 10 oktober 2018

Het was een inspirerend EUMASS congres in een prachtige stad, Maastricht, waarbij de Nederlandse inbreng opvallend positief was. Deels door het vaak hoge niveau van de vele Nederlandse presentaties waarbij de academisering afgelopen decennium in...

Deel dit via:
Lees meer

Extra nieuwsbrief oktober 2018

maandag 8 oktober 2018

In deze extra NVVG Nieuwsbrief van oktober 2018 met o.a.het Wetenschappelijk programma in het kader van de Spinoza lezing, Vacature Commissielid Stichting Geschillencommissie UWV, Toetsboek 1 en 2 beschikbaar, Interviewkandidaten gezocht: chronisch...

Deel dit via:
Lees meer

Wilsverklaring? Ga ook met elkaar in gesprek

vrijdag 5 oktober 2018

Op de Dag van de Wilsverklaring zet de KNMG een paar belangrijke punten op een rij over het schriftelijk euthanasieverzoek: zorg voor een zo specifiek mogelijke beschrijving in eigen woorden, bespreek het document altijd met de arts en actualiseer de...

Deel dit via:
Lees meer

Nieuwe richtlijn lage luchtweginfecties

donderdag 4 oktober 2018

Op 4 oktober heeft Verenso de nieuwe richtlijn Lage Luchtweginfecties gepubliceerd. Deze richtlijn draagt bij aan het beheersen van antibioticaresistentie en is belangrijk voor het dagelijks handelen van de specialist ouderengeneeskunde. Door...

Deel dit via:
Lees meer

Wetenschappelijk programma met Regina Kunz (NVVG Najaarsledenvergadering)

dinsdag 2 oktober 2018

In het kader van het Spinoza programma: Regina KunzIn haar week gastdocentschap in het kader van de Spinoza lezing bij het AMC, zal professor Regina Kunz ook op ons wetenschappelijke middagprogramma aansluitend aan de najaarsledenvergadering spreken ...

Deel dit via:
Lees meer

Nieuwsbrief september 2018

dinsdag 25 september 2018

De vijfde NVVG Nieuwsbrief van 2018 met o.a.Masterclasses Platform Medisch Leiderschap, Wijzigingsvoorstel Wiv biedt extra waarborgen voor medische gegevens, vacature hoofdredacteur Medisch Contact, Nieuwe fraudewet: onnodige inbreuk op...

Deel dit via:
Lees meer

Verzekeringsarts hoeft rapportage niet aan te passen op verzoek werknemer

dinsdag 25 september 2018

Een verzekeringsarts beoordeelt de belastbaarheid van een werknemer in het kader van de Eerstejaars Ziektewet Beoordeling. De werknemer is van mening dat zij de benutbare mogelijkheden veel te positief heeft ingeschat en dat de rapportage...

Deel dit via:
Lees meer

Leefstijlgeneeskunde: de dokter kan het niet alleen

maandag 24 september 2018

Als huisarts of longarts kun je bronchitis en astma vaak goed behandelen. Maar als een roker niet weet te stoppen of als iemand dicht bij een autoweg woont, doemt de vraag op wat voor zin (alleen) een medische behandeling heeft. Zouden we...

Deel dit via:
Lees meer

Leefstijlgeneeskunde gaat verder dan curatieve aandacht en vraagt om integrale aanpak

maandag 24 september 2018

De KNMG heeft het Manifest Leefstijlgeneeskunde ondertekend en steunt hiermee het doel: meer aandacht voor leefstijl in de zorg. ‘Maar positioneer leefstijlgeneeskunde niet alleen als curatieve optie,’ zegt KNMG-voorzitter René Héman. ‘We moeten ons ...

Deel dit via:
Lees meer

Zorg kwetsbare ouderen vraagt om aanpak arbeidsmarktproblematiek artsen

maandag 24 september 2018

De vergrijzing in Nederland neemt toe. Dat betekent dat de groep kwetsbare ouderen en patiënten met een complexe zorgvraag groeit, evenals het aantal van hen dat thuis blijft wonen. In dit veld is de expertise van de specialist ouderengeneeskunde...

Deel dit via:
Lees meer
Laad meer
Sluiten
X Zoek