Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap

Voornemen kabinet vuurwerk: stap in goede richting

vrijdag 10 januari 2020

Artsenfederatie KNMG staat positief tegenover het voornemen van het kabinet om het gebruik van consumentenvuurwerk verder in te perken. “Een stap in de goede richting”, zegt René Héman, voorzitter van de KNMG. De KNMG is sinds 2015 aangesloten bij...

Deel dit via:
Lees meer

Dokteren in 2040

donderdag 9 januari 2020

Geschreven door René Héman, voorzitter KNMG Als voorzitter van de KNMG kijk ik in mijn eerste column van het nieuwe jaar graag vooruit. Er staat veel te gebeuren in de zorg het komend jaar, maar ik wil de gelegenheid graag gebruiken om wat verder...

Deel dit via:
Lees meer

RGS toetst sinds 1 januari 2020 aan nieuwe herregistratie-eisen

vrijdag 3 januari 2020

Artsen die sinds 1 januari aangeschreven worden voor herregistratie moeten aantonen dat zij de afgelopen 5 jaar aan nieuwe eisen hebben voldaan. De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) toetst sinds 1 januari 2020 aan de nieuwe...

Deel dit via:
Lees meer

Nieuwsbrief december 2019

woensdag 18 december 2019

De zesde NVVG Nieuwsbrief van 2019 met o.a. prioriteringsbijeenkomst Kennisagenda Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde, instemming minister met Kaderbesluit CGS, vaststelling kwaliteitskader cluster 3 training en Praktijktest Richtlijn Lage Rugpijn...

Deel dit via:
Lees meer

Training en Praktijktest Richtlijn Lage Rugpijn en LRS – Doet u mee?

maandag 16 december 2019

Lage rugpijn kan leiden tot onnodig verzuim, met name als niet op tijd de juiste maatregelen worden genomen. Gebruik van richtlijnen vermindert het verzuim en bevordert het welbevinden van mensen. Hoe meer artsen de richtlijn toepassen, hoe beter...

Deel dit via:
Lees meer

Kennisgeving instemming minister met Kaderbesluit CGS

maandag 25 november 2019

De NVVG heeft advies uitgebracht over het Kaderbesluit. De Minister van VWS heeft ingestemd met het Kaderbesluit van 13 maart 2019 met als datum inwerkingtreding 1 januari 2020. In de Staatscourant van 7 november 2019, nr. 60365 is mededeling gedaan ...

Deel dit via:
Lees meer

Nieuwsbrief november 2019

vrijdag 22 november 2019

De vijfde NVVG Nieuwsbrief van 2019 met o.a. terugblik VG dagen 2019, WKKGZ, Mediprudentiecasus ‘monoculaire visus’, Richtlijn Psychische problemen, Bruggen bouwen over de kenniskloof, etc. etc.

Deel dit via:
Lees meer

Call for abstracts: EUMASS congres 2020

dinsdag 19 november 2019

De voorbereidingen voor het EUMASS congres, dat van 17 - 19 september 2020 in Basel zal plaatsvinden, zijn in volle gang. Abstracts kunnen nog tot 14 december 2019 worden ingediend via deze website. Wellicht een goede gelegenheid om kennis te delen...

Deel dit via:
Lees meer

Rapport RVS ‘de B van Bekwaam. Een toekomstbestendige wet BIG’

dinsdag 19 november 2019

Op vrijdagmiddag 15 november jl. heeft de KNMG per mail twee brieven verstuurd aan de Vaste Kamercommissie voor VWS en minister Bruins over het RVS-rapport ‘De B van bekwaam. Naar een toekomstbestendige Wet BIG.” Het is gelukt om maar liefst 5...

Deel dit via:
Lees meer

Kennisgeving vaststelling kwaliteitskader cluster 3

donderdag 14 november 2019

Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) heeft op 9 oktober 2019 het Kwaliteitskader, dat enkele jaren geleden is opgesteld in het project KOERS, vastgesteld als Kwaliteitskader Cluster 3 zoals bedoeld in het Kaderbesluit CGS. Dit Kaderbesluit...

Deel dit via:
Lees meer
Laad meer
Sluiten
X Zoek