Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap

UWV Webinar: Impact van COVID-19 op klanten - deel 2

woensdag 28 oktober 2020

Op 1 juli 2020 organiseerden UWV en arbodienst Arbo Unie een Webinar voor bedrijfs- en verzekeringsartsen over de impact van COVID-19 op onze klanten. Door alle positieve reacties van de deelnemers en omdat het thema nog steeds meer dan actueel is,...

Deel dit via:
Lees meer

Nieuwsbrief oktober 2020

dinsdag 20 oktober 2020

De derde NVVG Nieuwsbrief van 2020 met o.a. Kwaliteitstafel Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde, Slotsymposium Kwaliteitstafel, BAR project (IZP 2.0), TBV special, Slotsymposium Kwaliteitstafel, Nieuwe Artsen Podcast, EUMASS, NVVG-commissies stellen...

Deel dit via:
Lees meer

Toekomstige werkwijzen in de verzekeringsgeneeskunde

dinsdag 20 oktober 2020

Visiedocument vanuit NVVG en GAV, publieke en private sector. Het advies van de werkgroep Toekomst is aan de besturen van NVVG/GAV voorgelegd. Zoals ook aangegeven in de najaarsledenvergadering van de NVVG zullen, in het kader van de gesprekken met...

Deel dit via:
Lees meer

Update EUMASS activiteiten

vrijdag 16 oktober 2020

Op 18 september jl. vond de Council meeting digitaal plaats. Er is uiteraard stil gestaan bij de COVID-19 pandemie: België, Estland, Nederland, Noorwegen, Roemenië, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk beschreven, al dan niet ondersteund...

Deel dit via:
Lees meer

Nieuwsbrief Bar project IZP 2.0, september 2020

maandag 5 oktober 2020

Het ministerie van SZW heeft aan onderzoekers van Amsterdam UMC in gezamenlijkheid met de NVAB, NVVG en NVVA gevraagd toe te werken naar een gedeeld en gedragen begrippen- en referentiekader voor de beschrijving van belastbaarheid en...

Deel dit via:
Lees meer

Kwaliteitstafel Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde luidt noodklok

vrijdag 2 oktober 2020

Werkenden die nóg langer moeten wachten op begeleiding en beoordeling, meer en langer ziekteverzuim, grotere zorgconsumptie en uitval uit het arbeidsproces. Deze concrete gevolgen voorzien partijen uit het veld, verenigd in de ‘Kwaliteitstafel...

Deel dit via:
Lees meer

De VG dagen van 2020 gaan door!

vrijdag 2 oktober 2020

Beste NVVG leden, De VG dagen van 2020 gaan door! Op maandag 5 oktober 2020 om 12.00 uur start de inschrijving voor het VG-congres 1.5. Er zijn slechts twee keuzen mogelijk. Ten eerste deelname aan het congres in het van der Valk Hotel te Almere. De ...

Deel dit via:
Lees meer

Nieuwe Artsen Podcast: Hoe begin je over stoppen met roken?

donderdag 1 oktober 2020

In de nieuwe serie Artsen Podcast praat BNR-presentator Paul Laseur met gasten over belangrijke onderwerpen die het artsenvak raken. De derde aflevering staat nu online. Nog altijd rookt meer dan één op de vijf volwassenen. Als arts zie je het liefst...

Deel dit via:
Lees meer

Regelgeving verruimd bij tegemoetkoming herregistratie en opleiding aiossen vanwege COVID-19

woensdag 30 september 2020

Om tegemoet te komen aan de belasting van specialisten, profielartsen en aiossen tijdens Covid-19, heeft het College Geneeskundige Specialismen (CGS) de regelingen rond herregistratie en opleidingen van maart van dit jaar verruimd. Dit deed het CGS...

Deel dit via:
Lees meer

Handreiking omzetting fysieke in online nascholing

dinsdag 22 september 2020

Het aanbod van online-deskundigheidsbevordering is als gevolg van de coronamaatregelen plotseling veel groter dan gebruikelijk, onder andere door het feit dat fysieke bijeenkomsten in online-activiteiten worden veranderd. Online nascholingen kunnen...

Deel dit via:
Lees meer
Laad meer
Sluiten