Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
b5MVH4119 kopie
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

NVVG voorjaarsledenvergadering met wetenschappelijk programma op 6 april 2023

Aansluitend aan de NVVG-voorjaarsledenvergadering 2023 vond het wetenschappelijk programma plaats.
Dit wetenschappelijk programma stond in het teken van twee onderwerpen te weten het Complex Regional Pain Syndrome en Osteoporose.

Heeft u de presentaties gemist of wilt u deze nog eens doorlezen? Onderstaand treft u de presentaties aan en een toelichting op de lezingen.

Frank Huygen, anesthesioloog pijnspecialist in het Academisch Ziekenhuis Erasmus MC in Rotterdam, over het Complex Regional Pain Syndrome.
Titel: Complex Regionaal Pijn Syndroom, nieuwe inzichten in de pathofysiologie

Frank Huygen

Het Complex Regionaal Pijn Syndroom (CRPS) is een complicatie na chirurgie of trauma.
In Nederland worden per jaar ongeveer 4000 nieuwe patiënten gediagnosticeerd met dit pijn syndroom. Het komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Nieuwe inzichten in de pathofysiologie leren dat CRPS, vergelijkbaar met bijvoorbeeld Reumatoïde Artritis een auto-inflammatoire aandoening is. Typisch voor CRPS is naast inflammatie de schade in het zenuwstelsel en andere weefsels zoals het vaatstelsel. Inzet van biomarkers voor identificatie van onderliggende mechanismen leidt tot fenotypering van een fulminant CRPS beeld waarbij met name inflammatie op de voorgrond staat en types waarbij met name restbeschadiging zoals nociplastische pijn, vasomotore en motore ontregeling op de voorgrond staan. Identificatie van verschillende fenotypes maakt het mogelijk therapieën te personaliseren. Deze nieuwe benadering heeft mogelijk ook verzekering technische consequenties bij het vaststellen van beperkingen.

Peter van den Berg, voorzitter van de verpleegkundige organisatie V&VN - Vallen, Fracturen & Osteoporose over Fracturen & Osteoporose: alleen bij ouderen - of toch niet?
Titel: Fracturen & Osteoporose: alleen bij ouderen - of toch niet?

Peter van den Berg

Tijdens de presentatie zal worden ingegaan op epidemiologische aspecten van osteoporose en gerelateerde fractuurincidentie. Eveneens zal worden ingegaan op case-finding als secundair preventief model zoals in Nederland (evenals internationaal) en de resultaten die hiermee worden behaald / zouden moeten worden behaald. De rol van het Zorginstituut in deze en de recente multidisciplinaire richtlijn Osteoporose en Fractuurpreventie (2022) zullen worden benoemd alsmede de initiatieven die worden ontplooid om deze zorg te optimaliseren. Fractuurreductie m.b.v. botsparende medicatie, beweegzorg en leefstijl als maatregelen krijgen aandacht.
De prevalentie neemt toe met het ouder worden, maar aan de hand van enige casuïstiek zal de impact worden geïllustreerd die osteoporose (veelal na doorgemaakte fractuur) ook op jongere leeftijd kan hebben.

Thea Zaal, bestuurslid van de Osteoporosevereniging, over osteoporosezorg van het patiëntenperspectief.
Titel: Osteoporosezorg vanuit het patiëntenperspectief.

Thea Zaal

In de presentatie van Thea Zaal komen verschillende aspecten aan de orde zoals: wat doet de Osteoporosevereniging, wat bemerken mensen met osteoporose van hun ziekte en wat betekent het om te leven met osteoporose. Hoe verlopen de contacten met professionals en wat verwachten mensen met osteoporose van de zorg op maat.

Sluiten