Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
b5MVH4119 kopie
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

Wetenschap

Samenstelling commissie:

 • Mevr. Dr. M.L.A. (Monique) Broekhuizen
 • Mevr. Dr. B. (Birgit) Donker-Cools
 • Mevr. Dr. I.T.M. (Irene) Lindenburg
 • Dhr. Dr. P.V. (Peter) van Muijen
 • Dhr. Drs. M. (Meeuwes) Pool
 • Mevr. Drs. Y.B. (Yvonne) Suijkerbuijk
 • Mevr. Dr. K.A.P. (Nina) Wijnands
 • Mevr. Prof. Dr. S.J. (Sylvia) van der Burg-Vermeulen
 • Mevr. Dr. I.E. (Ingrid) Fakkert
 • mevr. Drs. H. (Houria) Wilson-Barazite
 • Mevr. Dr. M. (Moniek) van Zitteren

Why

Wetenschappelijke ontwikkeling van de verzekeringsgeneeskunde is essentieel vanwege onze professionaliteit (leveren van hoge kwaliteit beoordelingen) en omdat de maatschappij dat van ons als professionals vraagt.

How

De commissie Wetenschap doet dit door toetsing van de kwaliteit en relevantie van richtlijnen, standaarden en protocollen die worden aangeboden conform procedures die hiervoor (wetenschappelijk) ontwikkeld zijn. Door het inbrengen van verzekeringsgeneeskundige expertise in richtlijnontwikkeling. Door vragen te beantwoorden die worden voorgelegd vanuit het bestuur en die betrekking hebben op de wetenschappelijke onderbouwing van de verzekeringsgeneeskunde.

What

Dit levert adviezen op met betrekking tot aanpassingen en autorisatie, en eventueel invoering in de praktijk. De adviezen zijn gericht aan het bestuur. Ongevraagd worden adviezen aan het bestuur gegeven die vanuit een wetenschappelijke optiek relevant zijn. Verzekeringsgeneeskundige kennis wordt ingebracht bij beroepsverenigingen en andere partijen.

Het afgelopen jaar heeft de commissie onder andere onderstaande werkzaamheden:

 • Wijziging Zorgstandaard SOLK, niet geautoriseerd, aspect arbeid ontbreekt.
 • Commentaar multidisciplinaire richtlijn Achilles tendinopathie, volgens AGREE methode.
 • Voorbereiding vergadering organiseren Symposium Zwangerschap en Werk (VA/BA/psychiater)
 • Knelpuntanalyse Inspanningsgebonden Pijnsyndromen van het onderbeen
 • Update multidisciplinaire richtlijn Depressie
 • Commentaar conceptmodule Behandeling van Post IC syndroom (PICS)
 • Invitational Conference voor de ontwikkeling van de richtlijn Chronische Pijnrevalidatie
 • Richtlijn Lage rugklachten en LRS voor bedrijfsartsen en verzekeringsartsen
 • Deelname Kwaliteitstafel (BA/VA): Kennisagenda, Prioritering richtlijnen bedrijfsartsen en verzekeringsartsen, implementatie richtlijn Depressie.
 • ZONMW project Nieuwe Wet Verbetering Poortwachter
 • Deelname Werkgroep update multidisciplinaire richtlijn Angststoornissen (Trimbos Instituut)

Uitkomst raadpleging tijdens Najaarsledenvergadering 2020
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 8 oktober jl. heeft de commissie wetenschap de aanwezige leden het volgende voorgelegd: er bestaat een lijst met namen van AIOS/verzekeringsartsen die wij kunnen raadplegen bij één van onze commissie activiteiten zoals bijvoorbeeld deelname werkgroep ontwikkeling richtlijn, of het autoriseren van een richtlijn (AGREE methode). Daarop heeft de commissie de aanwezige leden de volgende vraag voorgelegd 'Wie van de leden zou aan die lijst toegevoegd willen worden?'.
Deze vraag is door 10 leden beantwoord: 3 leden hebben aangegeven aan de lijst toegevoegd te willen worden, de overige 7 leden hebben hier geen interesse in.

De commissie stelt zich voor:

Monique Broekhuizen
Monique Broekhuizen
Birgit Donker - Cools
Birgit Donker - Cools
Irene Lindenburg
Irene Lindenburg
Peter van Muijen
Peter van Muijen
Meeuwes Pool
Meeuwes Pool
Yvonne Suijkerbuijk
Yvonne Suijkerbuijk
Nina Wijnands
Nina Wijnands
Sylvia van der Burg
Sylvia van der Burg
Ingrid Fakkert
Ingrid Fakkert
Houria Wilson - Barazite
Houria Wilson - Barazite
Moniek van Zitteren
Moniek van Zitteren
Sluiten