Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
education
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap

(Her)registratie

Meer informatie over de medische vervolgopleiding Verzekeringsgeneeskunde?

  • Klik hier voor informatie over de opleiding tot verzekeringsarts. Studenten geneeskunde, coassistenten, basisartsen en zij-instromers kunnen de opleiding ook hier volgen.
  • Bent u werkzaam bij UWV. Dan kunt u de interne BOVG opleiding volgen.
  • RGS toetst sinds 1 januari 2020 aan nieuwe herregistratie-eisen. Klik hier om deze eisen in te zien.
  • Klik hier voor opleiding en registratie RGS van de KNMG.

Dubbelregistratie als bedrijfsarts/verzekeringsarts en deelname visitatie

Sociaal Geneeskundigen herregistreren zich iedere vijf jaar en moeten daarbij voldoen aan de herregistratie-eisen van het College Geneeskundig Specialismen (CGS). De Registratiecommissie Geneeskundig specialisten (RGS) beoordeelt de herregistratie. Daarbij zijn de geaccrediteerde systematiek en werkwijze, vastgesteld door de beroepsverenigingen NVVG/GAV en KAMG, leidend.De verzekeringsartsen en de artsen Maatschappij & Gezondheid hebben hiervoor de methode EIF ontwikkeld (meer informatie zie www.kbsg.nl) .De NVAB biedt hiervoor het visitatiemodel, waarmee bedrijfsartsen kunnen voldoen aan beide herregistratie-eisen.

De NVVG/GAV en KAMG hebben het Kwaliteitsbureau Sociale Geneeskunde (KBSG) in het leven geroepen. Het KBSG is ten behoeve van de herregistratie van verzekeringsartsen en artsen maatschappij en gezondheid (inclusief profielen) verantwoordelijk voor de accreditatie van de:

  • periodieke evaluatie van het individueel functioneren, én
  • periodieke evaluatie van het groepsfunctioneren (kwaliteitsvisitatie)

Vanaf 1 januari 2020 moeten alle geneeskundig specialisten voldoen aan de eisen voor herregistratie zoals geformuleerd in het Besluit Herregistratie specialisten en daarnaast hebben deelgenomen aan evaluatie individueel- en groepsfunctioneren.

De besturen van de NVAB en NVVG hebben vastgesteld dat een specialist met een dubbele registratie (dus als bedrijfsarts en verzekeringsarts) slechts één keer een traject dient te doorlopen gericht op de nieuwe eisen. Ook als u wilt herregistreren voor meerdere specialisaties/profielen.

  • De dubbelgeregistreerde bedrijfsarts/verzekeringsarts behoeft maar één keer een visitatietraject te doorlopen (dus óf de NVAB-visitatie óf het EIF-traject)
  • Daarvoor worden dan éénmalig 25 punten toegekend
  • De doorlopen visitatie/EIF telt wel mee voor herregistratie in zowel het specialisme bedrijfsarts als het specialisme verzekeringsarts
  • Men doorloopt het visitatie/EIF-traject voor het specialisme dat het eerste aan de beurt is voor herregistratie
Sluiten