Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
b5MVH4119 kopie
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

Internationale betrekkingen

CPME (Europese artsenorganisatie)

De nationale artsenorganisaties van 28 landen uit de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte, waaronder de KNMG uit Nederland, zijn lid van het “Comité Permanente des Médecins Européens”...

Lees meer

EUMASS

Verslag EUMASS activiteiten

Zoals eerder aangekondigd zal het volgende EUMASS Congres door de Franse en Waalse verzekeringsgeneeskundige wetenschappelijke verenigingen gezamenlijk, in het najaar van 2023 in Straatsburg worden...

Lees meer
Sluiten