Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
b5MVH4119 kopie
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap

Internationale betrekkingen

CPME (Europese artsenorganisatie)

De nationale artsenorganisaties van 28 landen uit de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte, waaronder de KNMG uit Nederland, zijn lid van het “Comité Permanente des Médecins Européens”...

Lees meer

EUMASS

EUMASS en CPME

Op 20 en 21 november jl. heeft de digitale CPME meeting plaatsgevonden. Uiteraard is er aandacht besteed aan de COVID 19 pandemie, waarbij er enerzijds is gesproken over het verloop van de pandemie...

Lees meer
Sluiten