Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap

TALMA Prijs

Elk jaar wordt er een oproep gedaan onder onze leden een publicatie op verzekeringsgeneeskundig gebied in te zenden.
Onze Talma Jury beoordeelt de publicaties en kiest een 'de beste' inzending. De auteur van de beste publicatie wordt daarmee winnaar van de Talma Penning. De Talma penning is door het NVVG bestuur in het leven geroepen om onderzoek aan te moedigen.

De prijs bestaat naast de penning uit een geldbedrag. Tijdens de voorjaars- of najaarsledenvergadering wordt de penning aan de winnaar overhandigd en wordt hij /zij in de gelegenheid gesteld een presentatie te geven.

Talma penning 2016

Talma penning 2016

Foto: Bert Cornelius (l) en Annita Lehr-Veneberg (r).

De Talma penning 2016 is tijdens de Najaarsledenvergadering op 23 november 2011 uitgereikt aan collega Annita Lehr-Veneberg voor haar onderzoek "Ingeschat eigen werkvermogen bij (ex-)kankerpatiënten: Een toekomstige tool voor de bepaling van de arbeidsprognose binnen de verzekeringsgeneeskundige beoordeling?"

Talma penning 2015

Talma penning 2015

Collega Viona Lapré-Utama ontving tijdens de NVVG Najaarsledenvergadering van 15 oktober 2015 de Talma penning 2015 uit handen van Talmajury voorzitter Murat Gök voor haar onderzoek 'Mag het een onsje meer zijn?' - De kans op arbeidsongeschiktheid bij zelfstandig ondernemers met overgewicht.

Talma penning 2011

Talma penning 2011

V.l.n.r.: Han Hullen (voorzitter NVVG), Gieneke Jansen (winnaar 2011), Hans de Wolff (voorzitter Talma Jury).

De Talma penning 2011 is tijdens de najaarsledenvergadering op 23 november 2011 uitgereikt aan collega Gieneke Jansen voor haar onderzoek "Cognitieve gedragstherapie in de Ziektewet-Arborol bij depressieve klachten, angstklachten of aanpassingsproblematiek." Een haalbaarheidsonderzoek.

Talma penning 2007

Uitgereikt aan Mevrouw E. Wekker voor haar scriptie: Aggressie in de praktijk van de verzekeringsarts van het UWV.

Talma penning 2006

Uitgereikt aan Mevrouw S.J. Klomp-Vermeulen en mevrouw M.J. Dijkstra voor hun scriptie: Behandeling van surmenage en burnout. Hoe werkt het in de praktijk?

Talma penning 2005

Uitgereikt aan Dhr. W.C. Hovy met zijn scriptie Verschillen in WAO-instroom tussen laagopgeleide allochtone en autochtone vrouwen.

Sluiten
X Zoek