Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
b5MVH4119 kopie
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

NVVG Federatiepartner: KNMG

De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) maakt zich sinds de oprichting in 1849 sterk voor de kwaliteit van de medische beroepsuitoefening en de volksgezondheid. Of het nu gaat om ethiek, gezondheidsrecht of gezondheidsbevordering, we zetten ons in voor goede afspraken en richtlijnen op terreinen die voor alle artsen relevant zijn. Zo willen we optimale omstandigheden creëren: voor dokters om hun vak uit te oefenen en voor geneeskundestudenten om goede artsen te worden.

Hiermee maakt de KNMG zich ook sterk voor de vertrouwensrelatie tussen de gezondheidszorg en samenleving, zowel op individueel als op collectief niveau. Tevens wil de KNMG een podium zijn voor discussie en neemt zij deel aan het debat over ontwikkelingen en knelpunten in de zorg. Allemaal noodzakelijk om goede zorg te bieden.

Federatieve vereniging
We richten ons op dossiers die de verschillende beroepsverenigingen overstijgen en dus voor alle artsen relevant zijn. Dit doen we als artsenfederatie met acht aangesloten partners: zeven medische beroepsorganisaties voor artsen en de vereniging van geneeskundestudenten. Zo heeft de KNMG een achterban van ruim 59.000 artsen en studenten geneeskunde. Naast het landelijk bestuur kent de KNMG regionaal actieve districten.

Stem van de arts
Een arts die lid is van één van de federatiepartners, is automatisch verbonden aan de KNMG. Zo versterkt een lid de eigen positie én die van de medische beroepsgroep als geheel. Hoe meer leden de artsenfederatie heeft, hoe sterker de stem van de arts klinkt.

Federatiepartners:

De artsenfederatie KNMG is een koepel van acht beroepsorganisaties van artsen en geneeskundestudenten in Nederland. Individuele artsen laten sinds 1 januari 2015 hun stem horen via de eigen beroepsorganisatie. Artsen kunnen tevens hun ervaringen, standpunten en wensen delen via andere wegen, zoals het KNMG Artsenpanel, districtsbijeenkomsten, deskundigenbijeenkomsten en Medisch Contact.

Bent u lid van één van deze organisaties of van een wetenschappelijke vereniging die bij een van deze organisaties is aangesloten? Dan bent u automatisch ook aangesloten bij de KNMG.

4531_fullimage_federatiepartners
Sluiten