Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
education
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

Scholing

Nieuws

Regelgeving accreditatie overige deskundigheidsbevordering (ODB)

Omwille van de uniformiteit is de ODB lijst in lijn gebracht met de overige clusters. Zoals u weet, dient u aan een aantal eisen te voldoen om uw registratie te behouden. Een van die eisen is dat u in voldoende mate heeft deelgenomen aan geaccrediteerde activiteiten om de deskundigheid... lees meer.

Toelichting 200 uur deskundigheidsbevordering

Sinds 1 januari 2016 geldt het nieuwe besluit herregistratie-eisen voor specialisten en profielartsen van het College Geneeskundig Specialismen KNMG. In dat besluit wordt – naast de werkervaringseis –...lees meer.

Lijstverbinding tussen NVAB, NVVG en KAMG

Per 1 april 2017 mogen sociaal geneeskundigen per herregistratieperiode maximaal 25% geaccrediteerde nascholing buiten het eigen vakgebied volgen. Deze nieuwe accreditatieregeling geldt voor de meeste geneeskundig specialisten en profielartsen met een registratie bij de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) en sluit aan op de vraag uit de praktijk... lees meer.

Registreren ICT-groepen

ICT-groepen kunnen zich (nog) niet registreren. In het kader van het nieuwe herregistratiebesluit gaat dit wel komen, maar dat kan nog even duren. Wanneer registratie aan de orde is voor de ICT-groepen zullen we dit tijdig via onze nieuwsbrief bekend maken. Tot dan blijft de huidige procedure (registratie in GAIA met een verklaring van de procesbegeleider van de groep) van kracht.

Na- en bijscholing en deskundigheidsbevordering

Gaat er iets veranderen in jouw takenpakket van dit of volgend jaar? Of zijn er skills die je zou willen verbeteren? Bekijk dan de Bij- en nascholingskalender van de NSPOH. In de kalender kun je selecteren op interesse (thema) en beroep. Professionals (én werkgevers) die werkzaam zijn op het terrein van volksgezondheid, arbeidsomstandigheden en -participatie kunnen jaarlijks kiezen uit ruim 160 verschillende modules en meer dan 30 nieuwe titels. Volksgezondheid, arbeidsomstandigheden en -participatie verbeteren, dat is waar de NSPOH – samen met deelnemers, docenten en werkgevers – voor staat.

Ga naar de bij- en nascholingskalender van de NSPOH.

Meer informatie over de RGS eisen voor herregistratie? Klik hier.

Reglement Absg voor het aanvragen van accreditatie voor nascholing. Klik hier.

De NVVG draagt bij aan nascholingsprojecten door:

  • deelname aan de AbSG (Accreditatie Bureau Sociale Geneeskunde). Leo van der Beek vertegenwoordigt de NVVG in het ABSG bestuur.
  • deelname aan de vertegenwoordiging bij de (RGS) Registratiecommissie Geneeskundig Specialisme
  • organisatie VG dagen, ga hier naar de website van de VG dagen.
  • deelname aan de commissie onderwijs van de NSPOH.
  • organisatie regiobijeenkomsten.
  • deelname aan de commissie onderwijs van de SGBO.

Accreditatie buitenland nascholing

Voor bij- en nascholingen in het buitenland geldt de volgende procedure:

  1. De deelnemer stuurt binnen een half jaar na afloop van de scholingeen programma met certificaat en ingevuvan de scholing naar het ABSG bureau@absg.nl
  2. Het secretariaat van het ABSG voert de scholing in GAIA in en stuurt de aanvraag naar de desbetreffende accreditatiecommissie
  3. De scholing wordt alleen voorgelegd aan de accreditatiecommissie wanneer deze ook in het buitenland geaccrediteerd is
  4. Vooralsnog zijn er geen kosten verbonden aan deze procedure
Sluiten