Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
education
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

Scholing

Nieuws

Regelgeving accreditatie overige deskundigheidsbevordering (ODB)

Per 1 januari 2025 gelden nieuwe regels voor de geaccrediteerde overige deskundigheidsbevordering in de sociale geneeskunde. KAMG, NVAB en NVVG hebben gezamenlijk het Accreditatiebesluit ODB Sociale Geneeskunde 2025 vastgesteld. Dit is nodig omdat de huidige regels omtrent ODB te ver uiteenlopen, zowel binnen de sociale geneeskunde als met de regels voor de andere geneeskundig specialismen. De nieuwe ODB-regels bieden duidelijkheid voor alle sociaal geneeskundigen en de RGS. Lees meer.

Communicatiebericht 1

Regels geaccrediteerde ODB sociale geneeskunde wijzigen per 1 januari 2025

Vorig jaar (oktober 2023) hebben wij u geïnformeerd over de wijziging van de van de accreditatieregeling voor de overige deskundigheidsbevordering voor de sociale geneeskunde per 1 januari 2025.

In bijgaand bericht leest u meer over de inhoud en achtergrond van de nieuwe beleidsregels. Tevens hebben wij een Q&A lijst opgesteld, waarin u antwoorden vindt op de meest gestelde vragen.

Let op: de activiteiten overige deskundigheidsbevordering die in de periode tot 1 januari 2025 zijn uitgevoerd vallen onder de huidige beleidsregels. GAIA is zo ingericht dat u op basis van de datum waarop de activiteit is afgerond automatisch wordt doorgeleid naar de juiste GAIA-omgeving met de geldende regels. Dit betekent dat u ook na 1 januari 2025 nog ‘oude’ activiteiten deskundigheidsbevordering uit 2024 (en eventueel voorgaande jaren) kunt opvoeren in uw GAIA-dossier en dus mee kunt nemen voor uw herregistratie.
Activiteiten die u heeft afgrond na vanaf 1 januari 2025 vallen onder de nieuwe accreditatieregels en worden opgevoerd in de nieuwe GAIA-omgeving waarin u op basis van de ingevoerde datum van de afgeronde activiteit automatisch terecht komt.

Communicatiebericht 2

Regels geaccrediteerde ODB sociale geneeskunde wijzigen per 1 januari 2025

Waarom sommige activiteiten niet meer in aanmerking komen

Zoals u inmiddels weet, verandert de accreditatieregeling overige deskundigheidsbevordering voor de sociale geneeskunde per 1 januari 2025. Wat verandert er? Deze keer bespreken we waarom sommige activiteiten niet (meer) voor geaccrediteerde overige deskundigheidsbevordering in aanmerking komen.

Het uitgangspunt is dat alleen activiteiten voor accreditatie in aanmerking komen die aantoonbaar en in belangrijke mate bijdragen aan de deskundigheid en bekwaamheid van de sociaal geneeskundige specialist bij de uitoefening van het beroep in het vakgebied. Dus, bijvoorbeeld het begeleiden van coassistenten, het scholen/opleiden van (aankomende) artsen, zitting nemen in een tuchtcollege zijn weliswaar belangrijke activiteiten, maar dragen niet bij aan de eigen deskundigheidsbevordering.

Een sociaal geneeskundig specialist doet die activiteiten juist vanuit zijn huidige deskundigheid. De beroepsverenigingen vinden dat dit soort extra activiteiten tot de professionele verantwoordelijkheid van een sociaal geneeskundig specialist behoren en daarom niet voor accreditatie in aanmerking komen.

Heeft u nog vragen over de nieuwe ODB-regels? In de Q&A vindt u de antwoorden op de meestgestelde vragen. Of bekijk de volledige nieuwe regelgeving.

Toelichting 200 uur deskundigheidsbevordering

Sinds 1 januari 2016 geldt het nieuwe besluit herregistratie-eisen voor specialisten en profielartsen van het College Geneeskundig Specialismen KNMG. In dat besluit wordt – naast de werkervaringseis –...lees meer.

Lijstverbinding tussen NVAB, NVVG en KAMG

Per 1 april 2017 mogen sociaal geneeskundigen per herregistratieperiode maximaal 25% geaccrediteerde nascholing buiten het eigen vakgebied volgen. Deze nieuwe accreditatieregeling geldt voor de meeste geneeskundig specialisten en profielartsen met een registratie bij de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) en sluit aan op de vraag uit de praktijk... lees meer.

Registreren ICT-groepen

ICT groepen kunnen zich registreren door de volgende gegevens aan te leveren via secretariaat@nvvg.nl:

 • Naam en specialisme ICT-groepsvoorzitter
 • Naam en specialisme van de leden van de ICT-groep
 • Verklaring van de ICT-groepsvoorzitter dat de groep aan de criteria volgens EIF voldoet. Criteria ICT groepen.

Inschrijven bij het Kwaliteitsbureau Sociale Geneeskunde om deel te nemen aan de Evaluatie Individueel Functioneren en groepsfunctioneren (EIF) via: www.kbsg.nl Voor vragen kunt u mailen naar secretariaat@kbsg.nl

Na- en bijscholing en deskundigheidsbevordering

Gaat er iets veranderen in jouw takenpakket van dit of volgend jaar? Of zijn er skills die je zou willen verbeteren? Bekijk dan de Bij- en nascholingskalender van de NSPOH. In de kalender kun je selecteren op interesse (thema) en beroep. Professionals (én werkgevers) die werkzaam zijn op het terrein van volksgezondheid, arbeidsomstandigheden en -participatie kunnen jaarlijks kiezen uit ruim 160 verschillende modules en meer dan 30 nieuwe titels. Volksgezondheid, arbeidsomstandigheden en -participatie verbeteren, dat is waar de NSPOH – samen met deelnemers, docenten en werkgevers – voor staat.

Ga naar de bij- en nascholingskalender van de NSPOH.

Meer informatie over de RGS eisen voor herregistratie? Klik hier.

Reglement Absg voor het aanvragen van accreditatie voor nascholing. Klik hier.

De NVVG draagt bij aan nascholingsprojecten door:

 • deelname aan de AbSG (Accreditatie Bureau Sociale Geneeskunde). Leo van der Beek vertegenwoordigt de NVVG in het ABSG bestuur.
 • deelname aan de vertegenwoordiging bij de (RGS) Registratiecommissie Geneeskundig Specialisme
 • organisatie VG dagen, ga hier naar de website van de VG dagen.
 • deelname aan de commissie onderwijs van de NSPOH.
 • deelname aan de commissie onderwijs van de SGBO.

Accreditatie buitenland nascholing

Voor bij- en nascholingen in het buitenland geldt de volgende procedure:

 1. De deelnemer stuurt binnen een half jaar na afloop van de scholingeen programma met certificaat en ingevuvan de scholing naar het ABSG bureau@absg.nl
 2. Het secretariaat van het ABSG voert de scholing in GAIA in en stuurt de aanvraag naar de desbetreffende accreditatiecommissie
 3. De scholing wordt alleen voorgelegd aan de accreditatiecommissie wanneer deze ook in het buitenland geaccrediteerd is
 4. Vooralsnog zijn er geen kosten verbonden aan deze procedure
Sluiten