Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
b5MVH4119 kopie
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

NVVG Lustrumcongres 2019

Op 14 maart 2019 vond het NVVG Lustrumcongres plaats. Het weer was die dag onstuimig, met andere woorden, kenmerkend voor de omstandigheden waaronder de verzekeringsarts zijn werk heeft moeten doen gedurende de afgelopen decennia. De locatie was voor mij ook een trip ‘back to memory lane’. Als jonge jongen was ik er eens voor een van de weinige kinderprogramma’s die er toen waren, Stuif es in. Bij binnentreden van het gebouw werden we vlot naar het souterrain gedirigeerd. Ook dat zou als niet geheel vrij van symboliek gezien kunnen worden omdat ons vak nog altijd vrij laag in de pikorde staat. Laten we voor een volgend lustrum gaan voor een plek richting dakterras!

Dagvoorzitter Rob Kok opende het congres en belichtte kort het thema ‘ De maatschappelijke vloer van de verzekeringsarts’. Daarna was de vloer voor René Héman, voorzitter van de KNMG. Hij hield een indrukwekkende toespraak waarin hij vertrok in het ‘jubeljaar’ 1969 toen de toekomst van de werelden van Nederland in het bijzonder goud omrand leek te zijn. Nederland was klaar voor de verzorgingsstaat en het relatief nieuwe vak verzekeringsgeneeskunde had daarin een belangrijke rol. In de vijftig jaar daarna is de sociale wetgeving minder bestendig gebleken dan vooraf gedacht werd en heeft deze blootgestaan aan politieke, en volgens sommigen ook conjuncturele invloeden. Verzekeringsgeneeskunde lijkt daarbij de enige stabiele factor te zijn geweest en de individuele verzekeringsarts heeft zijn taak moeten verrichten in een spanningsveld van politieke, sociale en economische krachten. Lees meer..

Sluiten