Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
education
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

Instelling/instituut blijven

De erkenning behouden, visitaties en kwaliteitscontrole

Om verzekeringsarts te worden, volgt een arts de medische vervolgopleiding. Deels bij een instituut (cursorisch onderwijs) en deels bij een instelling (de praktijkopleiding). Om artsen te mogen opleiden als instituut of instelling moet je als zodanig erkend zijn door de RGS.

Vroeger was dit een visitatie à vijf jaar gedaan door de RGS. Onderdeel daarvan was dat er een door de wetenschappelijke vereniging goedgekeurd instellings-/instituutsopleidingsplan aanwezig was.

Sinds 2018 zijn de erkenningsregels echter veranderd. Er is een nieuw kaderbesluit, KOERS, een kwaliteitskader en andere officiële documenten die de regels en inhoud vastleggen.

De “nieuwe” manier van erkenning behouden loopt voor sommige instellingen of instituten overigens naast de “oude” manier van visiteren. Daarnaast loopt ook een thematische toets (visitatie) van de RGS elke 5 jaar. De oude manier van visiteren en de “thema-visitatie”, beide à vijf jaar, staan los van de tweejaarlijkse erkenningscyclus. Voor de “nieuwe” erkenningscyclus heeft de KNMG in 2020 het startsein gegeven.

Afbeelding1

Kort overzicht over hoe je een instelling of instituut blijft

Elke twee jaar wordt de erkenning opnieuw beoordeeld door de RGS. Voor dat de RGS zijn oordeel geeft, gaan daar aardig wat stappen aan vooraf, waar ook de wetenschappelijke vereniging (en dan specifiek de Commissie Opleiding NVVG/GAV) bij betrokken is.

De basis erkenningseisen, om een instituut of instelling te worden, staan beschreven in het kaderbesluit (CGS, 2018). Om de erkenning te behouden moet, elke twee jaar, voldaan worden aan alle basis erkenningseisen en een aantal aanvullende eisen. Ook deze staan in het kaderbesluit, hoofdstukken C, F en G.

Onderdeel van de erkenning behouden is de kwaliteitscyclus, welke beschreven is in KOERS. Ook deze moet elke twee jaar uitgevoerd worden. De inhoud van de kwaliteitscyclus, wat er geëvalueerd moet worden en over welke kwaliteitsdomeinen staat in het kwaliteitskader uitgewerkt.

De instelling of instituut sturen alles tezamen naar de Commissie Opleiding NVVG/GAV (naast LOSGIO en onderwijscommissie voor de instituten). De Commissie Opleiding NVVG/GAV geeft vervolgens feedback op alle rapportages. De instelling of het instituut stuurt vervolgens het hele pakket, met feedback, naar de RGS voor goedkeuring van de erkenning. In de tabel hieronder staat een korte checklist voor wat je naar de Commissie Opleiding NVVG/GAV en RGS stuurt.

Afbeelding2
Sluiten