Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
b5MVH4119 kopie
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

NVVG symposium en najaarsledenvergadering, 7 oktober 2021

NVVG Najaarsledenvergadering

7 oktober jl. vond de NVVG Najaarsledenvergadering plaats met aansluitend het symposium “Verzekeringsgeneeskunde gisteren en vandaag; en morgen?”, sinds lange tijd fysiek op locatie. Het was goed om onze leden weer eens face-to-face te zien en te spreken in plaats van via het beeldscherm.

Vanwege afwezigheid, door persoonlijke omstandigheden, van onder andere onze voorzitter en penningmeester werd de vergadering voorgezeten door de vicevoorzitter Kevin De Decker. Er werd direct een oproep gedaan aan de leden om zich te melden als zij interesse hebben in een bestuursfunctie en bij deze wil ik dat nogmaals doen. Zonder voldoende bestuursleden zijn we als vereniging erg kwetsbaar bij ziekte of andere uitval van bestuursleden, dus meldt u vooral bij interesse voor een bestuursfunctie bij ons secretariaat.

Het conceptverslag van de NVVG Voorjaarsledenvergadering 2021 werden ongewijzigd vastgesteld waarna de vicevoorzitter de leden meenam door de begroting van 2022. Tevens werd hierbij de mogelijkheid voor automatische incasso voorgelegd aan de leden wat unaniem werd aangenomen. Vervolgens werd een statutenwijziging van de vereniging voorgelegd aan de leden, echter waren er enkele onduidelijkheden waardoor de statutenwijzigingen opnieuw voorgelegd worden aan de notaris waarna deze terug zullen komen in de Voorjaarsledenvergadering 2022.

Nico Croon nam ons als voorzitter van de werkgroep Handreiking Taakdelegatie mee in de werkzaamheden van de werkgroep en waar zij staan in het proces. De hoop is dat deze Handreiking begin 2022 vastgesteld kan worden, wat een belangrijke stap zal zijn voor het vak Verzekeringsgeneeskunde.

Hierna hebben de vertegenwoordigers van de commissies en werkgroepen de leden toelichting gegeven over zaken die binnen de commissies en werkgroepen spelen en de projecten waar de NVVG bij betrokken is.

Tenslotte werd, na een opschorting van de vergadering, Wout de Boer voorgedragen als erelid van de NVVG. Een aantal bijzondere verdiensten van Wout werden benoemd door de vicevoorzitter waarna de ledenvergadering middels langdurig applaus akkoord ging met de voordracht.

Uitreiking Talmaprijs

Tijdens de opschorting van de ledenvergadering was het tijd voor de uitreiking van de Talmaprijs, de prijs binnen de verzekeringsgeneeskunde voor de beste publicatie of conceptartikel. Alle inzendingen werden beoordeeld door jury en de Talmapenning 2021 werd gewonnen door Nadia Baart voor haar onderzoeksartikel ‘Disability assessments by phone during the Covid-19 pandemic: physicians’ experiences and future perspectives’. Nadia nam ons mee door haar onderzoek waarbij zij heeft gekeken naar de ervaringen van telefonische beoordelingen door (verzekerings)artsen bij het UWV. Gezien de ontwikkelingen rondom COVID en de verdere ontwikkeling van ons vak is dit uiteraard een belangrijk onderzoek.

Naast de winnaar werd ook de runner-up, Astrid Kol, in het zonnetje gezet voor haar manuscript met als titel: ‘Interdoktervariatie in de urenbeperking bij de verzekeringsgeneeskundige beoordeling bij borstkanker’.

Symposium ”Verzekeringsgeneeskunde gisteren en vandaag; en morgen?”

Na de lunch werd iedereen welkom geheten door dagvoorzitter, Kevin De Decker, bij het symposium ter ere van Wout de Boer en Jim Faas die beide eind 2020 met pensioen zijn gegaan.
Er werd gestart met een terugblik op de ontwikkelingen van de beoordeling ziekteverzuim door Wout de Boer en Jurjen Breedijk. Zowel de rol van de verzekeringsarts als de bedrijfsarts kwamen hierbij door de tijd heen aan bod waarbij het opvallend was dat een aantal ontwikkelingen een terugkerend fenomeen zijn. Hieruit blijkt dus wel dat het belangrijk is om bij nieuwe ontwikkelingen terug te kijken naar de geschiedenis en de knelpunten die destijds ontwikkelingen in de weg hebben gezeten. In het kader van deze geschiedenis nam Wout de Boer ons vervolgens mee in zijn werk bij het Archief verzekeringsgeneeskunde op Urk waar veel stukken liggen over de geschiedenis van onder andere de verzekeringsgeneeskunde. Vervolgens werd er stil gestaan bij het heugelijke feit dat alle ereleden van de NVVG aanwezig waren bij het symposium waarna het tijd was voor een korte pauze.

Na de pauze volgde er een presentatie van Alan Ralston, bestuurslid van de Nederlands Verenging voor Psychiatrie (NVvP). Hij nam ons mee in de ontwikkelingen binnen de psychiatrie en de toekomstvisie van de NVvP. Hierbij is het opvallend dat er een groot aantal overeenkomsten zijn tussen de ontwikkelingen binnen de psychiatrie en ons vak waardoor we lering kunnen trekken uit de ervaringen van de andere medisch specialisten. Ten slotte nam Jim Faas ons mee in de ervaringen van een dokter binnen een administratieve organisatie, oftewel over zijn eigen ervaringen tijdens zijn carrière. Tenslotte werd afgesloten met reacties van de voorzitters van de betrokken beroepsverenigingen, GAV, NVAB en NVVG en dankwoorden naar Wout de Boer en Jim Faas.

Als bestuur kunnen wij terugkijken op een mooie dag waarbij er veel interactie was met de leden en tussen de leden.

Tim de Wit,
secretaris NVVG

Fotoverslag

Fotograaf: Maarten van Haaff

Sluiten