Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap

EUMASS

EUMASS activiteiten:

Een projectgroep van EUMASS, waar ik deel van uitmaakte, heeft, op verzoek van de Europese Commissie en met financiële steun van de EU, onderzoek gedaan naar de inzet van taak transfer in de sociale zekerheid in Europa.

Wij hebben een survey in de EUMASS landen uitgevoerd, literatuuronderzoek verricht en case-studies gedaan in vijf landen, waaronder Nederland.

Enige vorm van taak transfer, de gekozen overkoepelende term voor taak ondersteuning, taak delegatie en taak herschikking is toegepast in zeven landen, m.n. in West-Europa. Daarbij wordt administratieve ondersteuning vooral in de input fase ingezet (informatievergaring) en worden (sociaal medische) verpleegkundigen m.n. in de proces fase ingezet.

Het rapport (EUMASS report 1/2019) is op 28 Februari jl. met vertegenwoordigers van de Europese Commissie besproken en op 1 maart tijdens het wetenschappelijke programma van de EUMASS bijeenkomst in Brussel gepresenteerd.

U kunt het rapport vinden op de EUMASS website: www.eumass.eu/articles/

Tijdens de EUMASS bijeenkomst in Brussel stonden de voorbereidingen voor het EUMASS congres in Bazel, dat van 5 t/m 7 september 2020 zal plaatsvinden, prominent op de agenda.

Het wetenschappelijke programma staat in de steigers. Daarbij is ook rekening gehouden met de op- en aanmerkingen uit de evaluatie van het congres van Maastricht.

De indieningstermijn voor abstracts is gepland van Augustus/September 2019 - tot eind November 2019. Houdt u de berichtgeving hieromtrent in de gaten.

- Annette de Wind

EUMASS Council Meeting - EUMASS Congres

De Council Meetings van EUMASS vinden doorgaans 3 keer per jaar plaats (1 keer in Brussel/Leuven en 2 keer per jaar elders in Europa). Bestuurslid Annette de Wind is onze Nederlandse vertegenwoordiging in de Council Meeting. Om het andere jaar organiseert EUMASS het EUMASS congres.

Verslag EUMASS Congres te Ljubljana dd 9-11 Juni 2016

Op donderdag vond overleg plaats tussen de Executive Board (het dagelijks bestuur van EUMASS) en het Sloveense Organisatie Comité over allerhande praktische zaken rondom de organisatie van het EUMASS Congres dat van 9 t/m 11 juni 2016 in Ljubljana zal plaats vinden. Het eerste deel van de vergadering was een Skype meeting, waaraan ook de web designer van de EUMASS website deelnam. Hij ontwerpt niet alleen de nieuwe website van EUMASS (www.eumass.eu), maar hij levert ook een aantal modules voor de Sloveense congres website (www.eumassslovenia.com).

Via www.eumass.eu kunt u, middels de tab “Congress” en “abstract submission” abstracts indienen. U dient zich daartoe eenmalig te registreren, opdat de organisatie over contact gegevens van u beschikt. Het betreft dus nog niet de registratie voor congres deelname, want die start pas half december 2015.

U kunt tot 1 oktober 2015 abstracts indienen, dan wel wijzigen. Van elke presentator van een abstract wordt een zogenaamd Conflict of Interest formulier gevraagd. Deze formulieren kunnen van de website gedownload, ingevuld, ondertekend en vervolgens weer ge-upload worden. Dat klinkt misschien wat omslachtig, maar het Europese accreditatie bureau verlangt een ondertekend formulier. er kunnen abstract over allerhande verzekeringsgeneeskundige onderwerpen worden ingediend, zowel op het vlak van wetenschappelijk onderzoek als best practice.

Op vrijdag 5 juni was er ’s morgens een bijeenkomst van de zogenaamde Babylon werkgroep. Deze werkgroep heeft in eerste instantie een woordenlijst opgesteld van veel gebruikte termen binnen de verzekeringsgeneeskunde. Deze termen zijn vervolgens in het Engels gedefinieerd, waarna de termenlijst onlangs in het Frans is vertaald. Daarbij is men tegen een aantal praktische problemen aangelopen, die nopen tot een herziening van de oorspronkelijke Engelse lijst. Zodra de herziene lijst klaar is, zal hij naar alle vertegenwoordigers worden gestuurd, voor vertaling in de verschillende talen.

’s Middags vond gewoonte getrouw het wetenschappelijke programma plaats, dat ditmaal door de Tsjechen werd ingevuld. Na een kijkje genomen te hebben in het immense archief van de Tsjechische uitkeringsinstantie, werd ingegaan op de werkwijze bij de diverse beoordelingen in Tsjechië. FOTO (archief)

Op 6 Juni vond de Council meeting plaats, waarin allerhande zaken van huishoudelijke aard aan de orde kwamen.

Verslag EUMASS Congres te Stockholm dd 11-13 september 2014

Van 11-13 September 2014 heeft het XXe EUMASS Congres in het nog ’s zomerse Stockholm plaatsgevonden.

Verslag EUMASS Congres te Italië dd 14-16 juni 2012

Van 14-16 Juni jl. was Italië gastland van het XIXe EUMASS/UEMASS congres.

XIXe EUMASS Congres
Sluiten
X Zoek