Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap

EUMASS

EUMASS activiteiten:

Van 27 t/m 29 februari 2020 vond de EUMASS bijeenkomst in Brussel plaats.

EUMASS Congres Bazel:
Gezien de verwachting dat buitenlandse reizen en grote bijeenkomsten voor langere tijd verboden zullen blijven, heeft het Zwitserse organisatiecomité een risicoanalyse gemaakt. Vervolgens is, na overleg met het EUMASS bestuur en het wetenschappelijk comité, besloten om het aanstaande EUMASS-congres met een jaar uit te stellen. Het 23e EUMASS-congres zal plaatsvinden van 16-18 september 2021 in Bazel, Zwitserland.

Het organisatiecomité en het wetenschappelijk comité zullen contact opnemen met de sprekers, workshop deelnemers en poster presentatoren over het verdere verloop van het uitstel.

Via de EUMASS website (www.eumass.eu) kunt u door klikken naar de EUMASS Congres website voor nadere informatie en registratie.

Werkgroepen:
Een aantal werkgroepen is bij elkaar gekomen:

De Babylon groep: in deze werkgroep wordt al een tijd gewerkt aan het opstellen van een lijst van veel gebruikte termen in het verzekeringsgeneeskundige gebied, met vertaling naar de talen van de diverse EUMASS landen. De vertaling wordt, waar nodig, voorzien van commentaar om de nationale context van het begrip te verduidelijken.

De ICF werkgroep is nieuw leven ingeblazen om het gebruik c.q. de toepassing van de EUMASS ICF core-set uit 2006 in kaart te brengen en de core-set zo nodig te updaten.

Ook werkgroep ethiek is bij elkaar gekomen om te brainstormen over de ethische aspecten van de inzet van big data en artificial intelligence (AI) in de sociale zekerheid in Europa.

In de overige vergaderingen is een aantal huishoudelijke zaken aan de orde gekomen, waaronder ook de verhuizing per 1 maart jl. van EUMASS van de KU Leuven naar de CPME in Brussel. Daardoor is EUMASS nu, samen met andere Europese, medische organisaties gehuisvest in de Europese wijk in Brussel.

Voorafgaand aan de EUMASS bijeenkomst heeft al overleg plaatsgevonden met de organisatoren van het EUMASS congres 2022. Dat congres zal worden georganiseerd door de Franse en Waalse collegae en in Straatsburg worden gehouden.

- Annette de Wind

EUMASS Council Meeting - EUMASS Congres

De Council Meetings van EUMASS vinden doorgaans 3 keer per jaar plaats (1 keer in Brussel/Leuven en 2 keer per jaar elders in Europa). Bestuurslid Annette de Wind is onze Nederlandse vertegenwoordiging in de Council Meeting. Om het andere jaar organiseert EUMASS het EUMASS congres.

Verslag EUMASS Congres te Ljubljana dd 9-11 Juni 2016

Op donderdag vond overleg plaats tussen de Executive Board (het dagelijks bestuur van EUMASS) en het Sloveense Organisatie Comité over allerhande praktische zaken rondom de organisatie van het EUMASS Congres dat van 9 t/m 11 juni 2016 in Ljubljana zal plaats vinden. Het eerste deel van de vergadering was een Skype meeting, waaraan ook de web designer van de EUMASS website deelnam. Hij ontwerpt niet alleen de nieuwe website van EUMASS (www.eumass.eu), maar hij levert ook een aantal modules voor de Sloveense congres website (www.eumassslovenia.com).

Via www.eumass.eu kunt u, middels de tab “Congress” en “abstract submission” abstracts indienen. U dient zich daartoe eenmalig te registreren, opdat de organisatie over contact gegevens van u beschikt. Het betreft dus nog niet de registratie voor congres deelname, want die start pas half december 2015.

U kunt tot 1 oktober 2015 abstracts indienen, dan wel wijzigen. Van elke presentator van een abstract wordt een zogenaamd Conflict of Interest formulier gevraagd. Deze formulieren kunnen van de website gedownload, ingevuld, ondertekend en vervolgens weer ge-upload worden. Dat klinkt misschien wat omslachtig, maar het Europese accreditatie bureau verlangt een ondertekend formulier. er kunnen abstract over allerhande verzekeringsgeneeskundige onderwerpen worden ingediend, zowel op het vlak van wetenschappelijk onderzoek als best practice.

Op vrijdag 5 juni was er ’s morgens een bijeenkomst van de zogenaamde Babylon werkgroep. Deze werkgroep heeft in eerste instantie een woordenlijst opgesteld van veel gebruikte termen binnen de verzekeringsgeneeskunde. Deze termen zijn vervolgens in het Engels gedefinieerd, waarna de termenlijst onlangs in het Frans is vertaald. Daarbij is men tegen een aantal praktische problemen aangelopen, die nopen tot een herziening van de oorspronkelijke Engelse lijst. Zodra de herziene lijst klaar is, zal hij naar alle vertegenwoordigers worden gestuurd, voor vertaling in de verschillende talen.

’s Middags vond gewoonte getrouw het wetenschappelijke programma plaats, dat ditmaal door de Tsjechen werd ingevuld. Na een kijkje genomen te hebben in het immense archief van de Tsjechische uitkeringsinstantie, werd ingegaan op de werkwijze bij de diverse beoordelingen in Tsjechië. FOTO (archief)

Op 6 Juni vond de Council meeting plaats, waarin allerhande zaken van huishoudelijke aard aan de orde kwamen.

Verslag EUMASS Congres te Stockholm dd 11-13 september 2014

Van 11-13 September 2014 heeft het XXe EUMASS Congres in het nog ’s zomerse Stockholm plaatsgevonden.

Verslag EUMASS Congres te Italië dd 14-16 juni 2012

Van 14-16 Juni jl. was Italië gastland van het XIXe EUMASS/UEMASS congres.

XIXe EUMASS Congres
Sluiten