Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
b5MVH4119 kopie
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

Vereniging

De Nederlandse Vereniging van Verzekeringsgeneeskunde (NVVG) is de wetenschappelijke beroepsvereniging van verzekeringsartsen en artsen in opleiding tot verzekeringsarts. We stimuleren een wetenschappelijk gefundeerde, professionele beroepsuitoefening en ondersteunen onze leden in vele opzichten bij de uitoefening van hun vak. De NVVG is met deze doelen opgericht in 1969.

Dit zijn onze pijlers:

Optimaal participeren
Het is goed voor (de gezondheid van) een mens om naar vermogen deel te nemen aan de maatschappij. Dat is een belangrijk basisprincipe van de verzekeringsgeneeskunde. Als NVVG helpen we onze leden om tot onafhankelijke, zorgvuldig gewogen adviezen te komen over de medische, sociale en financiƫle gevolgen van een tijdelijke of langdurige (arbeids)beperking.

Kennis en wetenschap
We zetten ons in voor een professionele, wetenschappelijk onderbouwde uitoefening van het beroep verzekeringsarts. De NVVG bevordert de professionalisering van het vak onder andere door richtlijnontwikkeling en stimuleert het wetenschappelijk onderzoek binnen de verzekeringsgeneeskunde.

Een leven lang leren
De maatschappij verandert voortdurend en medische ontwikkelingen volgen elkaar razendsnel op. Daarom stimuleren we verzekeringsartsen om hun kennis voortdurend op peil te houden. De NVVG geeft de kaders voor de geneeskundige vervolgopleiding Verzekeringsgeneeskunde en stelt voorwaarden aan de (her)registratie van verzekeringsartsen.

Positie verstevigen
We participeren in diverse samenwerkingsverbanden die de gezondheidszorg en de verzekeringsgeneeskunde naar een nog hoger niveau kunnen brengen. Zo is de NVVG federatiepartner van artsenfederatie KNMG, nemen we deel aan landelijke verbeterprojecten en werken we intensief samen met andere beroepsverenigingen. Daarnaast hebben we nauw contact met politiek, wetgever en tal van maatschappelijke instellingen, om onze positie in de sociale geneeskunde verder te verstevigen.

Statuten en Huishoudelijk reglement

De NVVG is een vereniging.
De regels waaraan de vereniging en haar leden zich moeten houden, staan in de statuten en het huishoudelijk reglement. Deze documenten vindt u hier.

Sluiten