Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
b5MVH4119 kopie
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

Wat doet de VA?

Voor geïnteresseerde collegae artsen:

Het vak verzekeringsgeneeskunde, ook iets voor u?
Als verzekeringsarts heeft u een verantwoordelijke positie in het beoordelen van claimklachten van cliënten, hun mogelijkheden tot functioneren en hun rechten op vergoeding op basis van wet- en regelgeving. Met een goede beoordeling draagt u bij om hen een gezonde (werk)toekomst te bieden, waarin participatie op verschillende terreinen en in meerdere rollen voor cliënten cruciaal is om op den duur gezond te blijven. 'Use it or lose it' is in dat verband een bekende uitspraak.

Het werk vindt plaats binnen de complexiteit van uw eigen diagnose, wetenschappelijke (ervarings)onderzoeken en de kaders van wet- en regelgeving. Die kaders verschillen binnen de context waar de verzekeringsartsen werkzaam zijn.
Anders dan de klinische geneeskunde staat in de verzekeringsgeneeskunde het 'zelf behandelen' niet centraal. Het is aan de verzekeringsarts om bij de individuele cliënt binnen het geldende kader afwegingen te maken en tot een rechtmatige en rechtsgelijke beoordeling te komen. Dit neemt niet weg dat het toch echt mensenwerk blijft en om individuele beoordelingen gaat, waarbij de burger, de verzekerde, de cliënt of patiënt centraal staat.

Als verzekeringsarts ziet u niet altijd zelf cliënten. U krijgt ook informatie op stukken of door onderzoek van derden. U werkt doorgaans niet alleen maar in een team met andere disciplines, waarbij vertrouwen, respect voor elkaar en korte informatielijnen van groot belang zijn. Communicatie, samenwerking en professionaliteit zijn voor eenieder noodzakelijke competenties! Uw medische kennis en uw sociaal geneeskundig perspectief vormen de bron van uw handelen.
Natuurlijk draagt u vakinhoudelijk en bedrijfskundig bij aan een voortdurende verbetering van de kwaliteit en de verdere professionalisering van de beroepsgroep.

Werken bij ...
Verzekeringsartsen die bij UWV werken, beoordelen claimklachten, participatiegedrag en mogelijkheden tot functioneren in arbeid in het kader van de WIA, WAO en de WAJONG of verzuim in de Arborol of leveren een bijdrage in beroep- en bezwaarprocedures. In toenemende mate worden ook beoordelingen gedaan voor de Gemeenten waarbij de verzekeringsarts de mogelijkheden voor arbeid van cliënten in kaart brengt.

Op de website van UWV (www.werkenbij.uwv.nl) vindt u meer informatie. Bekijk daar de video's van verzekeringsartsen, bekijk de foto's van hun werk, informeer u over de laatste vacatures of doe de Sociaal Medische Test.

Verzekeringsartsen werken ook als medisch adviseur voor verzekeringsmaatschappijen of voor belangenbehartigers. Zij adviseren in het kader van particuliere verzekeringszaken, denk daarbij aan de ArbeidsOngeschiktheidVerzekeringen (AOV), levensverzekeringen en advisering bij Personenschade.Op dit werkveld adviseert de verzekeringsarts ook over risicomanagement op grond van medische zaken.
Een kleiner gedeelte van de verzekeringsartsen werkt bij andere organisaties of is zelfstandig gevestigd en heeft een gevarieerd werkpakket met verschillende opdrachtgevers. Advisering aan gemeenten m.b.t. belastbaarheid, voorzieningen, indicatiestelling kan tot hun werkveld behoren.

Beroepsactiviteiten:
De verzekeringsgeneeskundige professionele activiteiten en competenties zijn tegenwoordig weergegeven in de Kritische BeroepsActiviteiten en het verzekeringsgeneeskundig competentieprofiel.

Registratie:
ls de 4-jarige competentiegerichte opleiding met goed gevolg afgerond, dan kunt zich laten inschrijven in het register van de Sociale Geneeskunde, Arbeid en Gezondheid, verzekeringsgeneeskunde.

Arbeidsomstandigheden:
Als verzekeringsarts heeft u geregeld bestaan. Het werk is goed planbaar. Er zijn geen diensten. Werk en privé zijn goed in balans te brengen. Parttime werken is goed mogelijk. De werkdruk is acceptabel.

Sluiten