Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
b5MVH4119 kopie
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

Internationale betrekkingen

Samenstelling commissie:

  • Mevr. A.E. (Annette) de Wind

Doel:

  • Bevorderen van de professionaliteit van de verzekeringsarts door hen te informeren en te betrekken bij relevante internationale ontwikkelingen op het vakgebied en organisatie van Arbeid en Gezondheid inzake Europese wet-en regelgeving.
  • Voorlichting geven op het gebied van verzekeringsgeneeskunde in Nederland op een internationaal podium. Door te streven naar grotere betrokkenheid van Nederlandse verzekeringsartsen in internationale samenwerkingsverbanden (verenigingen, commissies, projecten) en bij buitenlandse congressen.

Activiteiten:

De NVVG wordt door bestuurslid Annette de Wind vertegenwoordigd in EUMASS.

Inbreng congrescommissie bij VG dagen en het gezamenlijke congres met de Belgische beroepsvereniging WVV.

De commissie stelt zich voor

Annette de Wind
Annette de Wind
Leeg blok NVVG
Leeg blok NVVG_1
Leeg blok NVVG_2
Sluiten