Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
kwaliteit
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

KennisagendalBGVG

Op 1 mei 2019 is de ontwikkeling van de eerste Kennisagenda Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde in gang gezet. De twee specialismen bedrijfsgeneeskunde en verzekeringsgeneeskunde delen, met elk hun eigen rol en deskundigheid, het kennisgebied arbeid en gezondheid. De gecombineerde kennisagenda draagt bij aan hun gemeenschappelijk doel: een betere arbeidsgerichte zorg voor alle werkenden en werkzoekenden in Nederland. Dat is nodig. Er is namelijk sprake van een achterstand op het gebied van kennisontwikkeling binnen de bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde. Deze achterstand ondermijnt het belang dat de Nederlandse beroepsbevolking heeft bij kwalitatief hoogwaardige en toegankelijke arbeidsgerichte zorg. Belangrijke doelen van deze zorg zijn het verbeteren en bevorderen van de gezondheid van werkenden, en zorgen dat mensen met een arbeidsrelevante aandoening of verminderd arbeidsvermogen mee blijven doen.

Het doel van de Kennisagenda Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde is dan ook de bedrijfs- en verzekeringsgeneeskundige beroepsuitoefening te versterken, berustend op wetenschappelijk bewijs. Structurele kennis- en kwaliteitsontwikkeling dragen daarnaast positief bij aan het imago en de aantrekkelijkheid van het vak van bedrijfs- en verzekeringsarts. Bij de ontwikkeling van deze kennisagenda zijn zoveel mogelijk belanghebbende partijen betrokken. Zo ontstaat een breed ondersteunde kennisagenda die draagkracht genereert voor de (toekomstige) financiering van de benodigde kennis- en kwaliteitsontwikkeling.

Sluiten