Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
agenda
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

CRPS Congres

zaterdag 24 juni 2023 00:00

24 juni 2023 Erasmus MC Rotterdam

CRPS vraagt een individuele patiëntgerichte behandeling op basis van sub-typering

De nieuwe inzichten en ontwikkelingen bij diagnostiek en behandeling vragen individueel gerichte zorg op grond van de onderliggende mechanismen bij CRPS. Niet alleen medicamenteus en invasief maar ook op het gebied van cognities, lichaamsfuncties, gevoelens en stemming bij CRPS en ervaren van pijn. Eveneens komen inzichten in de heterogeniteit bij de belevening van pijn, niet alleen tussen mannen en vrouwen maar ook bij kwetsbare populaties zoals laagopgeleiden en werklozen, aan de orde. Het leven met CRPS wordt in beeld gebracht.

Sprekers o.a. prof.dr. Huygen, prof.dr Bruehl (USA), drs. de Leeuw, dr. Lewis (UK), dr. Goebel (UK), drs. Mangnus, en dr. Waardenburg

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten