Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
agenda
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

NVVG Najaarsledenvergadering met Invitational Conference Evaluatie Individueel Functioneren

dinsdag 10 oktober 2017 00:00

NVVG Najaarsledenvergadering
Meer informatie volgt spoedig.EIF Invitational Conference

Aansluitend aan de Najaarsledenvergadering van dinsdag 10 oktober 2017 vindt de EIF Invitational Conference plaats.

Eind 2015 zijn KAMG en NVVG/GAV gestart met de ontwikkeling van een model evaluatie individueel functioneren (EIF) en evaluatie groep specialisten. Deze Wetenschappelijke Verenigingen maken zich hard voor een optimale kwaliteit van de sociaal geneeskundige beroepsuitoefening. Werken aan professioneel handelen, vakinhoudelijke ontwikkeling en je toetsbaar opstellen horen hierbij. Periodieke evaluatie van het professioneel functioneren is niet alleen bedoeld als een toetsinstrument, maar geeft ook het educatieve proces vorm. Het gaat uit van het principe ‘een leven lang leren’. Artsen moeten zich ook na hun registratie als specialist of profielarts voortdurend blijven ontwikkelen in álle CanMEDS-competenties; niet alleen op het gebied van medisch handelen, maar ook in competenties als communiceren, organiseren en samenwerken.

Tijdens deze IC willen we u meenemen in de (formele) achtergrond van dit project, de ontwikkeling, de instrumenten en vervolgens met u de dialoog zoeken. De output uit deze dialoog kan mogelijk een bijdrage vormen voor de ontwikkeling van een passende systematiek die in de pilots getest en bijgesteld kan worden. Tegelijkertijd hopen KAMG en NVVG/GAV u enthousiast te maken voor dit instrument en draagvlak te creëren zodat deze periodieke evaluatie omarmt gaat worden als praktisch bruikbaar en een kwaliteit bevorderend instrument.

Alle leden van KAMG en NVVG/GAV én geïnteresseerden en betrokkenen bij de Sociale Geneeskunde zijn van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij deze IC. De komende maanden zal er meer informatie over het programma en de aanmeldmogelijkheid bekend worden gemaakt.

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten