Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
agenda
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

Symposium Professionalisering Opleidingen Sociale Geneeskunde

woensdag 31 mei 2017 13:30 - woensdag 31 mei 2017 17:30

Middagsymposium Professionalisering Opleidingen Sociale Geneeskunde

31 mei 2017

KAMG, NVAB en NVVG zijn drie jaar geleden gestart met de modernisering van sociaalgeneeskundige vervolgopleidingen. Hieruit zijn voortgekomen:

 • De Kwaliteitsvisie opleidingen en raamplan sociale geneeskunde (KOERS)
 • Het Kwaliteitskader voor cyclische kwaliteitsbewaking en verbetering van de opleidingen
 • Het concept Landelijk professionaliseringplan voor praktijkopleiders (LPP)

In opdracht van het College Geneeskundige Specialismen (CGS) hebben de beroepsverenigingen in goede samenwerking met opleidingsinstellingen diverse pilots uitgevoerd om te bezien of het Kwaliteitskader werkt.

Tegelijkertijd hebben de verenigingen intensief gewerkt aan de vernieuwing van de landelijke opleidingsplannen, zowel voor de specialist bedrijfsarts, verzekeringsarts als de arts M&G.

Het Coördinatieteam KOERS organiseert ter afsluiting van dit gezamenlijke sociaalgeneeskundige moderniseringstraject een middagsymposium. Het symposium staat in het teken van het informeren en bespreken van de belangrijke vernieuwingen en ontwikkelingen met betrekking tot de sociaalgeneeskundige opleidingen.

Plenair wordt aandacht besteed aan KOERS, Kwaliteitskader en LPP; in interactieve deelsessies komen de afzonderlijke landelijke opleidingsplannen aan bod met ruimte voor vragen en discussie. Ook zullen we de uitkomsten van de pilots met de belangrijkste conclusies en verbeterpunten voor de praktijk met u delen.

Doelgroep zijn: alle geïnteresseerden en betrokkenen bij de sociaalgeneeskundige vervolgopleidingen en in het bijzonder: praktijkopleiders, aios, (profiel)artsen, sociaalgeneeskundig specialisten, coördinatoren en verantwoordelijk managers voor opleidingen binnen opleidingsinstellingen c.q. werkgevers.

Programma:

13.30 uurInloop
14.00 uurWelkom en inleiding
Prof. dr. Barend Middelkoop
14.10 uur Visie en ervaringen bij de vernieuwing van de opleiding tot specialist Ouderengeneeskunde
Dr. Jan Lavrijsen, specialist Ouderengeneeskunde
14.30 uur Resultaten project KOERS en Kwaliteitskader
Marjolein Bastiaanssen, bedrijfsarts/coördinatieteam KOERS
Professionalisering Praktijkopleider
Tineke Woldberg, onderwijskundige, coördinatieteam KOERS
15.00 uurPauze
15.15 uurDeelsessies/workshops over de 3 nieuwe Landelijke OpleidingsPlannen (BG, VG en M&G)
 • NVAB:
  Marie-José Thunnissen, bestuurslid NVAB en bedrijfsarts
  & Truus van Amerongen-Leertouwer, bedrijfsarts/hoofdopleider HCC/ArboNed
 • NVVG / GAV:
  Hans Bos, voorzitter Commissie Opleiding NVVG/GAV, verzekeringsarts
 • KAMG:
  Hanna Bos, bestuurslid KAMG, portefeuille onderwijs en arts M&G
16.30 uurVisie en rol CGS en RGS bij kwaliteitszorg van opleiding in de toekomst
Rob van der Meer, arts M&G, secretaris RGS
16.50 uurHoe nu verder en afsluiting
Prof. dr. Barend Middelkoop
17.00 uurBorrel en napraten

Aanmelden en kosten
U kunt zich voor dit middagsymposium aanmelden, tot uiterlijk 24 mei a.s.
Kosten voor deelname zijn € 50,=

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd bij het Accreditatie Bureau Sociale Geneeskunde.

Datum en locatie
Middagsymposium Professionalisering Opleidingen Sociale Geneeskunde
31 mei 2017 van 13.30 – 17.30 uur
NBC Congrescentrum
Blokhoeve 1
3438 LC Nieuwegein

Klik hier om u aan te melden

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten