Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
agenda
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

Bijeenkomst Toezicht- en Erkenningensystematiek cluster 3

donderdag 12 november 2020 13:30 - donderdag 12 november 2020 16:30

Op 12 november 2020 zal de bijeenkomst Toezicht- en Erkenningensystematiek cluster 3 plaatsvinden. Vooralsnog zal dit in de vorm van een webinar zijn.

Op 1 januari 2020 is het Kaderbesluit CGS van kracht geworden. Dit heeft vooral veel consequenties voor erkenning van en toezicht op opleidingen en opleiders. Wat betekent dit voor u? Blijven de huidige erkenningen bestaan? Wanneer gaat u over naar de nieuwe regelgeving? Blijven er nog visitaties? Wat is de relatie tussen het kaderbesluit CGS, KOERS en kwaliteitskader? Hoe zit het met de kwaliteitsslag? We kunnen ons voorstellen dat deze en andere vragen u bezighouden.

De RGS heeft de overgang in 2019 voorbereid en we staan nu aan het begin van de uitvoering daarvan. Om ieder die betrokken is bij opleidingen in de sociale geneeskunde in de gelegenheid te stellen zich hierin te verdiepen en vragen te stellen organiseert de RGS in samenwerking met de KAMG, NVAB en NVVG/GAV een informatiemiddag. U wordt hiervoor van harte uitgenodigd.

Aanmelding
Het aantal plaatsen is beperkt, dus wij verzoeken u een keuze te maken uit de twee bijeenkomsten. Deelname is kosteloos. Geaccrediteerd voor 3 punten.

Programma

13:30
Opening
Joop Blaauw, voorzitter RGS
13:35
Nieuwe erkenningensystematiek
Rob van der Meer, arts M&G, secretaris RGS
14:15
Toezicht
Edwin Spoelstra, bedrijfsarts, secretaris RGS
14:35
Vragen
Joop Blaauw, voorzitter RGS
14:45
Pauze
15:10
KOERS
Jacqueline Gerritsen, projectleider opleiding en onderwijs NVAB, coördinatieteam KOERS
15:30
Kwaliteitskader
Eveline The, verzekeringsarts, coördinatieteam KOERS
15:45
Een voorbeeld uit de praktijk van KOERS
Marrit Nijman, arts M&G, opleider GGD Amsterdam
16:10
Vragen
16:25
Afsluiting
Joop Blaauw, voorzitter RGS
Nee
Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten