Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
agenda
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

Dokter, begrijpen wij elkaar?

maandag 9 oktober 2017 12:30 - maandag 9 oktober 2017 17:00

Communicatie in de sociaal medische advisering met cliënten met een migratieachtergrond

Datum:9 oktober 2017
Tijd:12.30 – 17:00 uur
Locatie:GGz Centraal, Amersfoort

Meneer A. is het Nederlands redelijk machtig en kan zijn situatie in een gesprek adequaat toelichten. Het gesprek gaat over een hem aangeboden woning ergens in het noorden van Nederland. Meneer kan niet akkoord gaan met die verhuizing, omdat het daar voor hem en zijn gezin te koud is. Dat lijkt vreemd, want in Friesland is het niet veel kouder dan in Zuid-Holland, waar hij wel wil wonen. Nadere vragen ter verheldering van zijn opmerking leren dat meneer de woning in het noorden niet wenselijk vindt, omdat hij dan te ver van zijn in Zuid-Holland wonende neven en nichten woont. Omdat hij niet de juiste woorden kon vinden, koos hij voor het tegengestelde van (familie)warmte.

Mevrouw B. komt op het Wmo spreekuur met de vraag voor ondersteuning in het huishouden. Zij is bekend met een verhoogde bloeddruk en met een schildklierprobleem. Zij gebruikt diverse medicatie, die zij voor u uitstalt. U stelt na uw onderzoek geen noodzaak voor de inzet van hulp vast. U bespreekt met haar dat u geen aandoeningen of problematiek vaststelt, waardoor zij specifieke huishoudelijke taken niet kan verrichten. Daarop reageert mevrouw boos en vraagt waar de prullenbak is. Zij werpt haar medicatie in de prullenbak, want u heeft vastgesteld dat zij niet ziek is en dan is medicatie in haar ogen niet nodig.

Twee voorbeelden van situaties, die samenhangen met het elkaar (juist) verstaan en begrijpen. Cliënten met een migratieachtergrond vormen in het werk van de medisch adviseur regelmatig een extra uitdaging in verband met een andere manier van verwoorden van klachten of hulpvraag en ander ziektegedrag. Dat kan tot misinterpretaties en misverstanden leiden, die de kwaliteit van de advisering beïnvloeden.

De najaarscholingsmiddag van de VIA besteedt aandacht aan deze actuele problematiek. Een ervaren docente van Pharos zal u deze middag achtergronden geven en handvatten bieden, waardoor uw cliënten de centrale vraag van de middag met een volmondig ja zullen beantwoorden.

Programma

12.30 - 13.00Ontvangst met koffie en thee
13.00 - 13.05Opening door de voorzitter
Mw. drs. S. (Saskia) van de Merwe, voorzitter VIA
13.05 – 15.00Communicatie met mensen met een migrantenachtergrond (deel 1).
Mw. drs. M. (Marjan) Mensinga, afgestudeerd als medisch antropoloog, werkt parttime als trainer bij Pharos en is daarnaast werkzaam als sociaalpsychiatrisch verpleegkundige bij Indigo en als POH-GGZ.
15.00 - 15.30Theepauze
15.30 - 17.00Communicatie met mensen met een migrantenachtergrond (deel 2).
Mw. drs. M. (Marjan) Mensinga
17.00 - 17.30Discussie/Casuïstiek
o.l.v. scholingscommissie
17.30Borrel

Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen

In het werk van Pharos staat het uitgangspunt ‘gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereen’ centraal. In Nederland hanteren we het uitgangspunt dat iedereen recht heeft op kwalitatief goede en toegankelijke gezondheidszorg. Gezondheid van mensen is op de eerste plaats van belang voor de kwaliteit van leven van mensen zelf. Maar ook voor de samenleving, de economie, de arbeidsmarkt, participatie en de kosten van zorg.

Pharos zet haar expertise in om de kwaliteit, effectiviteit en toegankelijkheid van de (gezondheids)zorg voor migranten en laagopgeleiden te stimuleren, preventie te bevorderen en het zelfmanagement bij deze groepen te versterken.

Leerdoelen

De arts indicatie en advies krijgt middels voordracht en interactie aan de hand van casuïstiek inzicht in de volgende aspecten in de communicatie met mensen met een migrantenachtergrond:

  • Interculturele communicatie, tips en adviezen over de communicatie met cliënten
  • Het inschakelen van tolken
  • Beperkte gezondheidsvaardigheden van cliënten
  • Ziektebeleving in verschillende culturen
  • Verwachtingen van cliënten met een migratie achtergrond over de arts
  • Het culturele interview (Pharos/NIVEL).

Doelgroep

De bijeenkomst is in eerste instantie toegankelijk voor VIA-leden, voor leden van overige bij de KAMG aangesloten verenigingen en andere belangstellenden, voor zover er nog plaats is.

Kosten

Voor VIA-leden is de deelname gratis. Andere deelnemers betalen €50. Er wordt bij de aanmeldbalie een factuur verstrekt. Inschrijving verplicht tot betaling, tenzij uw afmelding voor 5 oktober is ontvangen.

Locatie

Zon & Schild, locatie de Veste, Utrechtseweg 266, 3818 EW Amersfoort.

Accreditatie

Accreditatie is voor 4 punten aangevraagd bij de ABSG voor de herregistratie van profielartsen Indicatie & Advies-KNMG en Beleid & Advies-KNMG, binnen het specialisme Arts Maatschappij & Gezondheid

Aanmelding:

U kunt zich aanmelden door een mailbericht te sturen naar secretariaatvia@ziggo.nl onder vermelding van uw naam/voorletters, privéadres en BIG-nummer.

Aanmelding dient te geschieden voor donderdag 5 oktober 2017.

Annuleringen Bent u na inschrijving onverhoopt verhinderd? Meldt u dan weer af, zodat uw plaats kan worden ingenomen door een andere deelnemer.

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten