Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
agenda
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

Start event project Opleiden 2025

woensdag 9 oktober 2019 15:00 - woensdag 9 oktober 2019 20:30

De zorg is in ontwikkeling. Vele veranderingen beïnvloeden ons werk. De medisch specialist van de toekomst kijkt over de grenzen van het eigen specialisme heen en staat met één been buiten het ziekenhuis. De huidige medische vervolgopleidingen vinden vooral plaats binnen de muren van het eigen specialisme. Daarom nemen de wetenschappelijke verenigingen het voortouw om de 27 medische vervolgopleidingen en de technische zorgopleidingen (klinische chemie, klinische fysica en ziekenhuisfarmacie) op de werkvloer interprofessioneel in te steken met het project Opleiden 2025.

Samenwerking tussen medisch specialisten onderling en met andere zorgprofessionals is de basis om de juiste zorg op de juist plek te kunnen leveren dichtbij de patiënt. Daarnaast is nodig dat medische vervolgopleidingen worden uitgebreid met vakoverstijgende thema’s als preventie, samen beslissen en technologische innovaties zoals e-health. Dit vraagt om een gezamenlijke aanpak, omdat elke medisch specialist ermee te maken krijgt.

Hoe gaan we interprofessioneel samenwerken vormgeven en hoe beleggen we de discipline overstijgende thema’s in alle medische vervolgopleidingen? Dat is wat we de komende 4 jaar in het project Opleiden 2025, gefinancierd door het ministerie van VWS, samen met u willen gaan uitwerken.

Bent u opleider, aios, bestuurder van een COC of concilium, of betrokken bij het opleiden van (geneeskundig) specialisten dan nodigt de Federatie Medisch Specialisten u van harte uit voor het Start event Opleiden 2025.

Tijdens het Start event Opleiden 2025 worden de thema’s door verschillende sprekers uit het veld belicht en kunt u deelnemen aan inspiratiesessies.

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten