Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
agenda
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

Medinello bijscholing

dinsdag 16 maart 2021 18:45

Deze scholing heeft tot doel nieuwe inzichten en vaardigheden te verkrijgen in hoe chroniciteit voorkomen kan worden bij potentieel hardnekkige klachten als: (pijn)klachten aan het houdings- en beweegapparaat, cognitieve en/of lichamelijke uitputting bij overspanning en dreigende burnout, whiplash-geassocieerde klachten en postcommotionele klachten. Een uiterst belangrijk en tevens kostenbesparend doel; immers 27 % van het arbeidsverzuim wordt gevormd door klachten aan het bewegingsaparaat, en nog een 22% door burnout klachten, met alleen al voor rugpijn een kostenplaatje van 4 miljard euro per jaar – waarbij het niet zal verbazen dat de indirecte kosten de directe kosten verre overstijgen in een verhouding 4 : 1. Hiertoe worden een drietal onderwerpen voor het voetlicht gebracht:

  1. verklaringsmodellen gestoeld op recente wetenschappelijke inzichten
  2. bejegening / werkrelatie: de verzekeringsarts als partner in het herstelproces
  3. de rol van dagindeling (o.a. effecten op de slaap als cruciale factor voor herstel)

Nieuwe wetenschappelijke inzichten op het gebied van SOLK geven concrete aangrijpingspunten voor verbeterde indicatiestelling en behandeling. In de praktijk blijkt het delen van deze informatie de ‘kloof’te kunnen slechten die vaak gevoeld wordt tussen pijnpatiënten enerzijds en de medische wereld – inclusief verzekeringssartsen – anderzijds. Dit komt de werkrelatie ten goede, waardoor een eventuele sfeer van wantrouwen kan wijken en men samen aan de slag kan gaan om geslaagde, blijvende terugkeer naar de werkvloer te bewerkstelligen.

Docent: Annermarieke Fleming, GZ psycholoog en hoofddocent Rino Amsterdam

De scholing vindt digitaal plaats op 16 maart 2021 om 18:45 uur. Klik hier voor meer informatie en inschrijven.

Deze nascholing is geaccrediteerd door: Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde (AbSg) voor 3 punten.

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten