Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
agenda
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

Werkconferentie voor de private sector

maandag 5 juni 2023 10:00

Private sector
Datum:
5 juni 2023
Locatie: Van der Vlak in Veenendaal

Werkconferenties

Kwaliteit van de opleiding tot verzekeringsarts neemt een steeds belangrijkere plaats in. En de verantwoordelijkheid van die kwaliteit, de uitvoer, evaluatie en borging daarvan, ligt bij de mensen in de opleiding zelf. Dus jij als AIOS, opleider en leidinggevende.

Wellicht heb je het gemerkt, maar het afgelopen jaar hebben de instellingen en instituten hard gewerkt om volgens de nieuwe regels de kwaliteit van de opleidingen te evalueren en te borgen. Met als eerste stap een evaluatie van de kwaliteit van de opleiding. Hier ben jij als AIOS, opleider en leidinggevende over bevraagd. Hoe ging dat? En wat zijn de vervolgstappen hiervan?

Kwaliteitsborging is meer dan alleen een eenmalige evaluatie en vraagt om betrokkenheid en input van de belangrijkste drie-eenheid; AIOS, praktijkopleider, leidinggevende. Jullie maken de opleiding, vooral in de praktijkopleiding. Maar jullie hebben ook invloed en zeggenschap over de kwaliteit bij de instituten.

Deze bijscholing heeft de kwaliteitscyclus als onderwerp en focust op het ondersteunen van de mensen in het veld. Om jullie handvatten te geven om de kwaliteitscyclus zo efficiënt en zo proportioneel mogelijk uit te voeren. Tijdens de werkconferentie krijg je meer duidelijkheid wat er van jou en je collegae verwacht wordt binnen de kwaliteitscyclus. Zo zullen de basisregels nog eens voorbijkomen. In verschillende workshops ga je kritisch kijken naar wat er al gedaan is, wat jouw rol daarbinnen was en de taken van anderen. Ook kijk je naar wat goed ging en waar de knelpunten zitten. Om zo tot een stappenplan te komen voor het vervolg van de continue evaluatie. De dag is zeer interactief waar jij als deelnemer actief bijdraagt aan de workshops. Als je wilt kan je dus concrete voorbeelden meenemen uit de praktijk, maar dat hoeft niet.

Na de bijscholing heb je als deelnemer meer handvatten gekregen om de kwaliteit van jouw opleiding continue te evalueren, te verbeteren en te borgen.

Verzoek aan districtsopleiders en hoofdopleiders: zorg dat er een drie-eenheid van de actoren zich aanmeldt voor een werkconferentie.

9.00 - 9.30Inloop en ontvangst
9.30 - 10.20Welkom door Annette de Wind.
Plenair:
Kaders van het opleiden tot specialist door RGS secretaris Edwin Spoelstra/Rob van der Meer.
Basisregels over herregistratie.
10.20– 11.10Workshop 1:
Terugblik op de kwaliteitscyclus.
11.10 - 11.40Koffie/thee pauze
11.40 - 12.25Workshop 1 – vervolg:
Wat als het al goed gaat?
12.30 – 13.00Plenair:
Terugkoppeling workshop 1
13.00 - 13.45Lunch
13.45 – 14.15Plenair:
Praktische handvatten.
14.00 – 14.55Workshop 2:
Al spelenderwijs leren.
15.00 - 15.30Plenair:
Terugkoppeling workshop 2
15.30 – 15.45Take home message.
Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten