Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
nieuws_krant
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

Arbeidsdeskundigen nemen initiatief voor maatschappelijk project ‘Duurzaam Werk(t)’

dinsdag 29 november 2016

Vijf jaar mensen met arbeidsbeperking plaatsen - en daarvan leren!

De Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA) en het Arbeidsdeskundig Kenniscentrum (AKC) geven vandaag het startsein voor het maatschappelijke project ’Duurzaam Werk(t)’. Bij dit project worden 5 jaar lang in 5 verschillende arbeidsmarktregio’s 45 werkzoekenden met een arbeidshandicap begeleid naar en in werk. Zo leidt het project tot kennis over loopbaanontwikkeling en ontstaat beter inzicht in succesfactoren voor duurzame plaatsing. FoodValley trapt af als eerste arbeidsmarktregio.

Samen doen, samen leren: mensen worden vijf jaar gevolgd
Het project wil mensen met een arbeidshandicap duurzaam plaatsen en hier tegelijkertijd lering uit trekken. Als onderdeel van het project worden mensen die geplaatst zijn vijf jaar gevolgd. Een unieke werkwijze die nog niet eerder op deze manier is gehanteerd in Nederland. Onderzoekers monitoren op meerdere momenten in de vijf jaar de bevindingen van de werkgever, de betrokken professionals en de werknemer (ervaringsdeskundige). Deze wetenschappelijke monitoring maakt duidelijk welke succes- en faalfactoren er zijn voor duurzame plaatsing van mensen met een arbeidshandicap. De monitoring maakt het tevens mogelijk om projectaanpakken te evalueren en bij te stellen. “We komen er mede dankzij wetenschappelijk onderzoek van o.a. het AKC steeds meer achter hoe belangrijk een goede intake is. Past iemand met zijn mogelijkheden bij een bedrijf? Maar ook: past een bedrijf bij iemand, welke loopbaanmogelijkheden en leerroutes biedt een bedrijf en wat zijn de kansen op duurzame inzetbaarheid? Arbeidsdeskundige expertise kan zeker aan de voorkant van het proces nog veel toevoegen” zegt NVvA-voorzitter Monique Klompé.

Jubilerende beroepsvereniging draagt bij aan sociaal akkoord
Het vijfjarige project “Duurzaam Werk(t)” kan een schat aan ervaring en kennis opleveren over de processen die spelen bij het behoud van werk voor mensen met een arbeidsbeperking. Er ontstaan verspreid over Nederland vijf best practice modellen. De regio’s kunnen door de jaren heen van elkaar leren. Hiermee dragen de NVvA en het AKC bij aan de doelstelling van het sociaal akkoord om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen en te houden. Het initiatief is mede genomen vanwege het 45-jarig bestaan van de beroepsvereniging. Bij de regionale projecten voorzien de arbeidsdeskundigen zowel de betrokken werkgevers als de aangedragen werkzoekenden van aanvullende begeleiding, coaching, matching met passende arbeid en werkplekaanpassing.

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten