Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
nieuws_krant
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

Artsen: arbeidsgerichte medische zorg moet toegankelijk zijn voor iedereen

donderdag 8 juni 2017

Met het KNMG-visiedocument ‘Zorg die werkt’ wil de medische beroepsgroep naar een beter toegankelijke en continue arbeidsgerichte medische zorg voor alle (potentieel) werkenden. Mensen in loondienst kunnen naar een bedrijfsarts en zzp’ers, mantelzorgers en bijvoorbeeld vrijwilligers moeten terecht kunnen bij een arbeidsarts voor advies en begeleiding bij gezondheidsproblemen die van invloed zijn op hun werk.

De visie levert een bijdrage aan de huidige brede maatschappelijke en politieke discussie over zorg en arbeidsparticipatie. KNMG-voorzitter René Héman: ‘Er moet een oplossing komen voor het maatschappelijke vraagstuk dat er steeds meer mensen zijn die geen arbeidsgerichte medische zorg krijgen. Wij zeggen in gezamenlijkheid, als bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, huisartsen en medisch specialisten, dat arbeid onderdeel is van gezondheid. Met name voor mensen die niet in loondienst zijn en dus geen bedrijfsarts hebben naar wie zij toe kunnen, is dit een belangrijke visie.’

Arbeidsarts
Belangrijk is dat er arbeidsgerichte medische zorg komt voor álle werkenden, ook voor werkenden die niet in loondienst zijn. Een arbeidsarts vormt een aanvulling op de huidige zorg door arbeidsgerichte medische zorg te bieden aan (potentieel) werkenden die géén bedrijfsarts hebben. Daarmee wordt de arbeidsgerichte medische zorg toegankelijk voor iedereen. De arbeidsarts is een arts met als specialisme arbeid en gezondheid, die werkzaam is in de eerste lijn; het is geen nieuwe of aparte beroepsgroep, maar kan door een bedrijfsarts of verzekeringsarts worden ingevuld.

Samenwerking
In de huisartsenzorg en medisch specialistische zorg is het van belang om de factor arbeid structureel aandacht te geven. Verder is afstemming en samenwerking tussen specialisten arbeid en gezondheid, huisartsen en medisch-specialisten cruciaal omdat die de arbeidsgerichte medisch zorg verbetert. Dit betekent dat zij onderling afspraken maken over verwijzing, consultatie, gegevensuitwisseling en verdeling van verantwoordelijkheden. Ook dient collectieve preventie een prominente plaats te krijgen.

Proeftuinen
De KNMG biedt deze visie aan de ministers van Volksgezondheid en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan. Héman: ‘We willen op basis hiervan met elkaar in gesprek gaan over de vraag hoe we kunnen realiseren dat iedereen recht heeft op arbeidsgerichte medische zorg. Zo stelt de medische beroepsgroep voor om proeftuinen te starten met werkgevers, verzekeraars en gemeenten en andere experimentele vormen. Voor deze proeftuinen en de wetenschappelijke evaluatie, bijvoorbeeld binnen een ZonMw programma, is subsidie nodig. Het zou mooi zijn als de ministers het voorstel overneemt, door randvoorwaarden te creëren.’

De visie sluit aan bij de ‘Consensusverklaring over Werk en Gezondheid’ die de KNMG samen met het NHG, de LHV en de NVAB in 2014 sloot.

www.knmg.nl/arbeid

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten