Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
nieuws_krant
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

Compensatie voor patiënt met stoffengerelateerde beroepsziekte

dinsdag 21 november 2023

Mensen die lijden aan een beroepsziekte als gevolg van het werken met gevaarlijke stoffen hebben mogelijk recht op een eenmalige financiële tegemoetkoming. Per 1 januari 2023 kunnen (oud-)werknemers of zelfstandigen deze aanvragen. Dit is mogelijk op grond van de regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB). Het Instituut Slachtoffers Beroepsziekten door Gevaarlijke Stoffen (ISBG) voert de regeling uit.

Als NVVG ondersteunen we de oproep aan verzekeringsartsen om mensen met een stoffengerelateerde beroepsziekte naar het instituut door te verwijzen. Met de regeling wordt erkenning gegeven aan mensen die door hun werk ziek zijn geworden en de schade niet, of met heel veel moeite kunnen verhalen op hun (vroegere) werkgever. Het is daarom belangrijk dat patiënten op de hoogte worden gebracht van de mogelijkheid om de tegemoetkoming aan te vragen. Als verzekeringsarts speelt u daarbij een belangrijke rol.

Hoe gaat u te werk?

De regeling geldt op dit moment voor drie beroepsziekten: longkanker door asbest, allergisch beroepsastma en CSE (de ‘schildersziekte’). Heeft u een patiënt met één van de genoemde ziekten en is er een gerede kans dat de oorzaak in het werk ligt? Dan is het belangrijk dat u de patiënt op de regeling wijst. Deze kan via isbg.nl > kom ik in aanmerking?snel zien of het indienen van de aanvraag zinvol is. Hierna verschijnt een knop met ‘aanmelden' en kan het formulier ingevuld worden.

Het ISBG zet samen met de aanvragerde procedure in gang, verzamelt alle relevante informatie en adviseert de Sociale Verzekeringsbank over het recht op de tegemoetkoming. Hiervoor werkt het samen met deskundigenpanels, die worden ondersteund door Bureau Lexces. Het bedrag van de tegemoetkoming is voor 2023 bepaald op € 22.839,-. In de toekomst komen ook werkenden met andere beroepsziekten door gevaarlijke stoffen in aanmerking. Wanneer dat gebeurt en welke beroepsziekten dat zijn, bepaalt de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Meer weten over de TSB?

Kijk voor meer informatie op www.isbg.nl en in de speciale folders ‘Longkanker door asbest’ en ‘Allergisch beroepsastma’ op deze website. Daarnaast leest u op de website per beroepsziekte meer over het ziektebeeld en het stellen van de diagnose. Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Meld u zich dan aan voor de periodieke nieuwsbrief, die het ISBG samen met het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) uitgeeft.

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten