Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
nieuws_krant
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

Deelnemers gezocht voor onderzoek naar samenwerking in het poortwachtersproces!

woensdag 26 oktober 2022

Bent u als bedrijfsarts, arbeidsdeskundige of verzekeringsarts werkzaam binnen het
poortwachtersproces? En wilt u met uw ervaring bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek
naar verbetering van de samenwerking tussen bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en
verzekeringsartsen? Doe dan nu mee!

Wij willen u vragen om deel te nemen aan een onderzoek binnen het ZonMw programma
‘Verbetering kwaliteit poortwachtersproces’. Dit programma richt zich op verbetering van het
re-integratieproces voor zieke werknemers en hun werkgevers. In dit kader is in februari gestart
met drie projecten gericht op het bevorderen van de samenwerking en afstemming tussen
bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen werkzaam in het
poortwachtersproces. De ervaringen van deze professionals zijn hierbij onmisbaar.

Daarom zoeken we voor dit onderzoek bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en
verzekeringsartsen die eenmalig een online vragenlijst in willen vullen over hun ervaringen met
interprofessioneel samenwerken in het poortwachtersproces (20-30 minuten). Ook zoeken we
een aantal professionals die naast het invullen van de vragenlijst deel willen nemen aan een
verdiepend interview (ongeveer 30 minuten).

Via de link Vragenlijst en interviews professionals – verbetering-poortwachtersproces.nl vindt u meer informatie over het onderzoek, de procedure en hoe u toegang krijgt tot de vragenlijst.


Vriendelijke groet namens het UMCG-onderzoeksteam.

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten