Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
nieuws_krant
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

Handreiking omzetting fysieke in online nascholing

dinsdag 22 september 2020

Het aanbod van online-deskundigheidsbevordering is als gevolg van de coronamaatregelen plotseling veel groter dan gebruikelijk, onder andere door het feit dat fysieke bijeenkomsten in online-activiteiten worden veranderd.

Online nascholingen kunnen volwaardige alternatieven zijn, mits zij voldoen aan de kwaliteitsvoorwaarden van de format (techniek en didactiek) en de inhoud, zoals die al enige tijd voor deze vorm van scholing zijn vastgelegd.

In de praktijk blijkt echter dat makers en aanbieders niet altijd goed op de hoogte zijn van de geldende kwaliteitsvoorwaarden. Om die reden heeft de Commissie van Uitvoering (CvU) van het Accreditatie Overleg (AO) het initiatief genomen om de bijgevoegde handreiking op te stellen en vrijblijvend ter beschikking te stellen aan de wetenschappelijke verenigingen en hun accreditatiecommissies. Deze handreiking is gebaseerd op de adviezen die het ABC1 (in samenwerking met het ABFE) in april 2020 heeft geformuleerd voor de makers/organisatoren van geaccrediteerde nascholing t.b.v. het omzetten van een fysieke nascholing naar een online variant.

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten