Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
nieuws_krant
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

LAD-vragenlijst over gezond en veilig werken

donderdag 28 mei 2020

Hoewel de eerste COVID-19 piek achter ons ligt, werken veel artsen nog steeds onder bijzondere omstandigheden of kunnen anderen pas net weer aan het werk nu de reguliere zorg wordt opgestart. De Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) is een onderzoek gestart onder artsen in dienstverband, om te inventariseren wat ze nodig hebben om hun werk gezond en veilig te kunnen doen. Werkt u in dienstverband? Doe dan mee! Uw input is zeer nuttig om artsen de komende tijd goed te kunnen ondersteunen.

* LAD-leden hebben per mail een uitnodiging ontvangen, dus als u via die link de vragenlijst al heeft ingevuld, hoeft dat niet nog een keer.

Sommige artsen hebben op dit moment even een adempauze; anderen hebben het juist extra druk nu de reguliere zorg weer wordt opgestart. Diverse artsen hebben bij de LAD aangegeven dat ze onder een hoge werkdruk werken en dat dit de komende tijd zo zal blijven. Hoe houden artsen het vol in deze onzekere tijd en waaraan hebben ze behoefte; nu en straks? Kort gezegd is dat de insteek van het onderzoek.

De LAD gebruikt de uitkomsten om inzicht te krijgen in de gezondheid en veiligheid van artsen en wil hen met de resultaten zo gericht mogelijk ondersteunen, bijvoorbeeld met specifieke producten en diensten en met het opzetten van projecten en programma’s. Daarnaast kunnen de uitkomsten worden gebruikt om mee te nemen in arbeidsvoorwaardenonderhandelingen.

Link naar vragenlijst
Het onderzoek loopt tot 10 juni en wordt uitgevoerd door de Universiteit Utrecht. Stichting IZZ houdt tegelijkertijd een soortgelijk onderzoek onder andere zorgprofessionals. De resultaten van beide onderzoeken worden op groepsniveau gezamenlijk gepubliceerd om landelijk aandacht te vragen voor wat er speelt en oplossingsrichtingen aan te dragen.

Heeft u vragen over het onderzoek? Mail dan naar covid19vragenlijst@lad.nl.

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten