Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde Menu
nieuws_krant
Vereniging Opleiding Kwaliteit Wetenschap Mediprudentie

Nieuw boek “Over het hoofd gezien; 100.000 kinderen met niet aangeboren hersenletsel”

donderdag 14 november 2019

Kinderen met niet aangeboren hersenletsel (NAH) zijn een ingewikkelde klus voor verzekeringsartsen. Vaak resulteert NAH bij een kind in onzichtbare gevolgen op cognitief, gedragsmatig en sociaal-emotioneel gebied. Bovendien zijn het gevolgen die lang verborgen kunnen blijven. Recent onderzoek toont aan: hoe jonger de leeftijd waarop het NAH plaatsvindt, hoe ernstiger de gevolgen. De balans kan pas definitief worden opgemaakt bij de overgang naar de neurologische volwassenheid rond het 25e levensjaar.

De auteur stelt en onderbouwt dat er op elk willekeurig moment in Nederland 100.000 kinderen en jongeren (0-25 jaar) zijn met onbehandelde gevolgen van NAH. De maatschappelijke consequenties in termen van verloren productiviteit en levensgeluk van slachtoffers en familieleden zijn enorm. Hermans illustreert dit in zijn boek aan de hand van twaalf case histories van jongeren met NAH over een gemiddelde periode van 15 jaar.

Uit een literatuuroverzicht aan het slot van het boek blijkt dat mensen met hersenletsel sterk oververtegenwoordigd zijn onder gedetineerden, daklozen, verslaafden en psychiatrische patiënten. Bovendien leven zij korter, brengen zij in hun verdere leven meer dagen door in het ziekenhuis en hebben zij een verhoogde kans op onder meer dementie en beroerte.

Meer weten of boek bestellen: www.overhethoofdgezien.nl

PDF Cover Over het hoofd gezien
Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten